หน่วยงานราชการไทยในอเมริกา

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์

Alabama

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

P.O. BOX 4504

MONTGOMERY, AL 36103-4504

Tel : (334) 269-2518 Fax : (334) 269-2518

E-mail : henrytile@mindspring.com

Honorary Consul-General, Mr. Robert F. Henry, Jr.

Colorado

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

1123 AURARIA PKWY, SUITE 200

DENVER, CO 80204 Tel : (303) 892-0118 Fax : (303) 892-0119

E-mail : snklfrtz23@aol.com

Honorary Consul-General, Mr. Donald W. Ringby

Florida

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

2801 PONCE DE LEON BLVD., SUITE 1170

CORAL GABLES, FL 33134

Tel : (305) 445-7577 Fax : (305) 446-9944

Honorary Consul-General, Mr. George Corrigan Honorary Consul, Mr. Louis Stinson

Hawaii

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

1287 KALANI STREET, SUITE 103

HONOLULU, HI 96817

Tel : (808) 845-7332 Fax : (808) 848-0022

E-mail : cmiyabara@aol.com

Honorary Consul-General, Mr. Colin Miyabara

Louisiana

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

335 JULIA STREET

NEW ORLEANS, LA 70130

Tel : (504) 522-2021 Fax : (504) 522-3434

E-mail : kathie@networktel.net

Honorary Consul-General, Mr. Henry Lambert

Massachusetts         

ROYAL THAI CONSULATE       

41 UNION STREET      

BOSTON, MA 02108       

Tel : (617) 720-THAI       Fax : (617) 227-2306       

E-mail : cg@thaiconsulatebos.org        

Honorary Consul-General of Thailand, Mr. Joseph A. Milano

Missouri         

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL       

8109 LEE BLVD.       

LEAWOOD, KS 66206       

Tel : (913) 385-5555        Fax : (913) 385-5556         

Honorary Consul, Ms. Mary Frances Taylor

Oklahoma

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

25900 EAST 81ST STREET

BROKEN ARROW, OK 74014

Tel : (918) 357-2886 Fax : (918) 357-1334

Honorary Consul-General, Mr. Richard H. Hughes

Oregon

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

121 S.W. SALMON STREET, SUITE 1430

PORTLAND, OR 97204-2924

Tel : (503) 221-0440 Fax : (503) 221-0550

E-mail : thai@siaminc.com

Honorary Consul, Mr. Nicholas J. Stanley

Puerto Rico

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

P.O. Box 7386

SAN JUAN, PR 00916-7386

Tel : (787) 751-0151 Fax : (787) 753-7276

E-mail : rkthai@tld.net

Honorary Consul-General, Mr. Rolando J. Piernes

Texas (Dallas)

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

Three Galleria Tower

13155 Noel Road, Suite 100

Dallas, TX 75240

Phone: (214) 934-0022, ext. 101204

E-mail: forrestsmith@wforrestsmith.com

The Honorable W. Forrest Smith Honorary Consul of Thailand

Texas (El-Paso)

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

c/o LORI ANDRULIS

617 BEECHNUT ROAD

EL PASO, TX 79912

Tel : (915) 526-3503 Fax : -

E-mail : landrulis@aol.com

Honorary Consul-General, Ms. Mary Lee Leavell Pinkerton

Texas (Houston)

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

600 Travis, Ste. 2800

HOUSTON, TX 77002-3094

Tel : (713) 229-8733 Fax : (713) 228-1303

Honorary Consul-General, Mr. Charles C. Foster

Dominican Republic          

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL

CALLE FANTINO FALCO NO.

38 ENSANCHE NACO

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC

Tel : (809) 541-7445 Fax : (809) 567-8995

E-mail : Cine.Film@codetel.net.co

Honorary Consul, Mr. Gustavo E. Turull