หน่วยงานราชการไทยในอเมริกา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

New York การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก

61 Broadway, Suite 2810
New York, NY 10006
Tel : (212) 432-0433
Fax : (212) 269-2588- E-mail : ttny@aol.com

Los Angeles การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส       

Tourism Authority of Thailand        

611 North Larchmont Blvd., 1st Floor
Los Angeles, CA 90004
Tel : (323) 461-9814
Fax : (323) 461-9834 E-mail : tatla@ix.netcom.com