15 ผู้เช้าชิง Karaoke Contest
สัมภาษณ์ รองกงสุน นครนิวยอกค์
สัมภาษณ์ ttb Band