รู้ไว้ก็ดีนะ

“ความยากจนเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมอย่าไร?”

สวัสดิการสังคม vs ภาีษี (ภาค 1)

พวกเราหลายต่อหลายคนรู้จัก และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี กับคำว่า”ความยากจน”
มันคือการขาดซึ่งปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัย, ยารักษาโรค คนเรา
ถ้าขาดอย่างใด อย่างหนึ่งใน ปัจจัย 4 นี้ ในหลักพุทธศาสนา หรือ หลักการดำรงชีิวิตทั่วไป
แล้ว จะมีชีวิตที่มีสุข นั่นคงไม่ได้ เราเคยถามตัวเองว่าเรามีชีวิตที่มีครบซึ่งปัจจัย 4 แล้วหรือ
ยัง ถ้าครบแล้วเราก็ควรจะพอใจกับชีวิตของเราได้แล้ว
1. อาหาร เรามีอาหารที่มีประโยชน์ และเพียงพอหรือไม่ อาหารที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้อง
แพง แต่ควรที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายที่มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ คาร์โบไฮเดรต,
โปรตีน,ไขมัน, วิตามิน เกลือแร่ และ น้ำ

2. เครื่องนุ่งห่ม คือ เสื้อผ้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราถูกแดดเผาไหม้ในฤดูร้อน และให้
ความอบอุ่นเพียงพอในเวลาที่อากาศหนาว ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตในประเทศนี้ ถ้า
ขาดเสื้อผ้าในฤดูหนาว อาจทำให้เราเจ็บป่วยหรืออาจถึงตายได้

3. ที่อยู่อาศัย คือที่ๆเราใช้หลับนอน และป้องกันอันตรายจากทั้งภายใน และภายนอก
ได้ ถ้าเรามีบ้านอยู่ แต่เราถูกทำร้ายร่างกาย และจิตใจเสมอๆ จากคนรอบข้างที่อยู่อาศัย
นั้น ก็ไม่เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับเราแล้ว ถึงบ้านนั้นจะสวยและมีราคาแพงแค่ไหนก็ตาม
มันก็ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของเราได้ อย่างที่โบราณว่า “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก” ในสังคม
อเมริกัน เมื่อท่านไปโรงพยาบาล นอกจากที่หมอและพยาบาล จะถามถึงประวัติทาง
สุขภาพ แล้วเขาจะถามท่านว่า “ท่านรู้สึกปลอดภัยกับความสัมพันธ์ในครอบครัว” ถ้า
ท่านบอกกับหมอหรือพยาบาล เขาจะช่วยให้ท่านออกมาจาก “นรกบนดิน” นั้นได้ และ
เขามีหน้าที่ที่จะต้องรายงานไปที่รัฐบาล ให้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วย

4. ยารักษาโรค นั่นหมายถึง เมื่อเราเจ็บป่วยเราสามารถได้รับการรักษาพยาบาลได้ ถ้า
เราป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบ การทานยาแก้ปวดอย่างเดียวคงไม่หาย เมื่อไม่หายก็ทุกข์และ
ทรมาน ในโลกที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ อย่างประเทศอเมริกา หมอ
สามารถหาสาเหตุพบได้ง่ายว่า เราเป็นไส้ติ่งอักเสบ ซึ่งจำเป็นต้องผ่าตัด เอาไส้ติ่งที่
อักเสบนั้นออก ถ้าช่วยเหลือไม่ทันผู้ป่วยก็อาจถึงตายได้ ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
เราต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วย ถึงจุดที่เป็นอันตราย
ต่อเรา การที่เราไม่ยอมไปหาหมอ เพราะเชื่อว่าสุขภาพเราแข็งแรงดี โดยมากคนที่เชื่อ
เช่นนั้น ก็คือคนที่กลัวว่าจะได้ยินจากหมอว่า ัตัวเองมีโรคร้ายแรง ถ้ากลัวอย่างนั้นแล้วจะ
มีความสุขได้อย่างไร

รัฐบาลอเมริกันตระหนักดีถึงการมีชีวิตที่ยากจนนั้น ลำบากหนักหนามากแค่ไหน
รัฐบาลจึงมีนโยบายต่อต้านความยากจน (Anti proverty Pitied) ในทุกระดับจาก รัฐบาลกลาง

(Federal Government) ไป รัฐบาลรัฐ (State Government) ไปจนถึงรัฐบาลท้องถิ่น

(Local Government) การให้ควมช่วยเหลือของรัฐบาล แบ่งออกได้เป็น
3 ประเภทใหญ่ 1. ทางการเงิน (Cash Benefits) 2. ประกันสุขภาพ (Health
Insurance Benefits) 3. บริการแก่คนพิการ และผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น เงินช่วยเหลือค่าเช่า
(housing subsidies) ,โครงการช่วยเหลือหญิงมีครรภ์และเด็กอ่อน (WIC Program) ,
โครงการสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (Head Start), บ้านที่ดูแลคนพิการทางสมอง และ
ผู้ป่วยทางจิต (Grup Homes)

By: อาแปะ

“บทความนี้สนับสนุนโดย Thai Referral and Resource Collaborative (TRRC)”

 

 

เบญจภาคีพระปิดตา

พระปิดตาเบญจภาคี ชุดเนื้่อโลหะยอดนิยม

1. พระปิดตาท่านเจ้าคุณเฒ่า (หลวงปู่เอี่ยม) วัดหนังธนบุรี ท่านโด่งดังมากตั้งแต่ รัช
สมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัฐกาลที่ 5 ) จนถึงปัจจุบัน ท่านเกิดใน พ.ศ. 2375 ที่
บางหว้า ภาษีเจริญ ธนบุรี ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่รอด วัดโคนอน หลวงปู่ท่าน
มรณภาพ วันที่ 29 เม.ย. 2463 สิริอายุ 94 ปี ท่านได้สร้างพระปิดตาไว้มากมาย ยุค
แรกๆ จะเป็นเนื้อตะกั่วผสมดีบุก สร้างแบบ “ลมถม” เนื้อออกสีเทาเข้มอมดำ และเป็น
แบบครึ่งซีก ต่อมาเป็นพระปิดตายุค ร.ศ. 112 และพระปิดตารุ่นสร้างเขื่อนหน้าวัด ซึ่ง
เป็นพระที่พบมากที่สุดในวงการ และหมุนเวียนอยู่ในมือนักนิยมพระในทุกวันนี้ เช่น ปิด
ตายันต์ยุ่ง, มหาอุตม์ และที่เป็นพระหล่อก้นอุดชัดนะโรงกับชัยวัฒน์

2. พระปิดตาพระครูทับ วัดทองก กทม. พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี หรือหลวงพ่อทับ
เกิดวันที่ 29 พ.ค. 2390 วันเสาร์ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ท่านสนใจใฝ่ศึกษาหา
ความรู้เข้าตัวอยู่เสมอ อาจารย์องค์ไหนเก่งและดัง ท่านจะเดินทางดั้นด้นไปขอฝากตัว
เป็นศิษย์ เพื่อขอถ่ายทอดวิชา ท่านมรณภาพวันที่ 29 ธ.ค. 2455 สิริอายุ 65 ปี

พระปิดตามหาอุตม์วัดทอง สามารถแยกออกได้ 4 แบบ คือ

-แบบปิดตานั่งบัว

-แบบพิมพ์ทรงบายศรี

-แบบพิมพ์ยันต์ยุ่ง

-แบบพิมพ์ตุ๊กตา

แต่ละแบบก็ยังแยกย่อยไปอีกหลายขนาด และหลายพิมพ์

3. พระปิดตาหลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี (ปิดตาแร่บางไผ่) วัดโมลี หรือวัดใหม่สุวรรณ
โมลี ต. บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง นนทบุรี สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3 พระอาจารย์ผู้มี
ชื่อเสียง และได้สร้างพระปิดตาแร่บางไผ่อันลือลั่น ได้แก่ หลวงปู่จัน เจ้าอาวาสองค์ที่ 3
ซึ่งมีคำเล่าลือถึงวิทยาคมอันแกร่งกล้า ตลอดจนวิชาเล่นแร่ แปรธาตุ อันก่อให้เกิดพระ
ปิดตาเนื้อโลหะ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยากที่จะหาผู้ใดทำเลียนแบบได้ พร้อม
อานุภาพทางคงกระพันแคล้วคลาด ลักษณะแบบลอยองค์ ตรงกลางพระอุระ หล่อเป็น
รูปยันต์ขดไปมา เรียกยันต์นะมหาอุตม์ วิ่งม้วนเล่นหางคล้ายอุณาโลมจรดพระเศียร
ด้านหลังเป็นยันต์เฑาะไขว้กัน ส่วนด้านล่างปรากฏ ยันต์นะ มะ พะ ทะ กำกับ เช่นพิมพ์
หมากแ๊ป พิมพ์เศียรตัด พิมพ์เศียรโต พิมพ์มีหู และอีกมากมายหลายพิมพ์ ซึ่งมักจะไม่
ซ้ำแบบกัน อันเนื่องมาจากการปั้นหุ่นเทียนที่ละองค์นั่นเอง

4. พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ จ. นครปฐม ประวัติของหลวงปู่นาค ไม่มีใคร
ทราบแน่ชัด เพราะปราศจากบันทึกหลักฐาน ทราบแต่เพียงว่า นามเดิมท่านชื่อนาค
อุปสมบท และอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์มาก่อน ท่านได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์เป็นพระ
ครูสัญญาบัตรประจำทิศองค์ประปฐมเจดีย์ ที่ “พระครูปาจิมทิศบริหาร” ท่านได้เริ่มสร้าง
พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อเมฆพัตร เมื่อประมาณปี พ.ศ.2432-2435 สมัยยังอยู่วัดพระปฐม
เจดีย์ ก่อนมาอยู่ที่วัดห้วยจะเข้ นอกจากนี้ยังมีเนื้อสัมฤทธิ์แก่ทอง เนื้อชินเงิน และิชิน
เขียว เชื่อกันว่าพิมพ์ที่ทำขึ้นมามีมากกว่า 5 พิมพ์ขึ้นไป แต่ที่ยอมรับและนิยมกันมี 3
พิมพ์คือ พิมพ์ท้องแฟบ, พิมพ์ท้องป่อง และพิมพ์หูกระต่าย พุทธคุณพระปิดตาของท่าน
มีพุทธคุณ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง และเปี่ยมไปด้วยเมตตามหานิยมยิ่งนักเป็นที่
เลื่องลือ และนับถือของคนสมัยนั้นเป็นอย่างมาก หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว นครปฐม
ก็พกพระปิดตาของหลวงปู่นาคติดตัวอยู่เป็นประจำ พระปิดตาของท่านนับเป็นอันดับ
หนึ่ง ในพระเบญจภาคีปิดตามหาอุตม์เนื้อเมฆพัตรของเมืองไทย ท่านมรณภาพด้วยโรค
ชราในปี พ.ศ.2452

5. พระปิดตา กรุวัดท้ายย่าน จ.ชัยนาท วัดท้ายย่าน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็นกรุที่ 2 ที่
ได้พบพระปิดตาอันเป็นพระกรุโบราณในยุคอยุธยา หลังจากพระปิดตาพิชัยดาบหัก ได้
ปรากฏโฉมออกมาแล้ว ส่วนใหญ่ของพระปิดท้ายย่าน จะทำด้วยเนื้อแร่พลวง ซึ่งมีความ
เปราะ หากตกกระแทกของแข็ง ก็จะแตกเป็นชิ้นๆ นอกจากนี้ยังมีเนื้อสัมฤทธิ์ และชิน
เชียวแต่พบน้อยมาก

พระปิดตาท้ายย่าน นั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 พิมพ์คือ

-พิมพ์ชีโบ

-พิมพ์กบ

-พิมพ์เขียด

 


By ศิษย์พ่อครู ชมรมอนุรักษ์พระเครื่อง นครบอสตัน

------------------------------------------------------------------------

ขืนทำ...จะช้ำใจ

ว.วชิรเมธี

อย่าทำงานจนป่วยตาย อย่าหลงเสน่ห์อบายมุข

อย่ามีความสุขที่ผิดศีลธรรม อย่าจำแต่เรื่องเลวร้าย

อย่าสบายจนเคยตัว อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้า

อย่าบ้าฟังคำคนสอพลอ อย่ารอให้พระเจ้ามาช่วย

อย่ารวยบนความฉ้อฉล อย่าเป็นคนเห็นแก่ได้

อย่าใช้คนไม่เหมาะกับงาน อย่าปากหวานจนเสียระบบ

อย่าคบคนมองโลกในแง่ร้าย อย่าขายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

อย่าเป็นชาวพุทธแต่พึ่งไสย อย่าสนใจแต่เรื่องของตัวเอง

อย่าเก่งอยู่คนเดียว อย่าเที่ยวเกินขอบเขต

อย่าใช้พระเดชจนลืมพระคุณ อย่าพึ่งใบบุญคนอื่นตลอดกาล

อย่าชำนาญในเรื่องชั่วชั่ว อย่าเมามัวกิน กาม เกียรติ

อย่าขึ้งเคียดต่อคนที่คิดต่าง อย่าปลูกต้นกร่างต้นไทร

อย่าลืมใครผู้เคยทำคุณ อย่าสนับสนุนคนพาล

อย่าให้ทานกับคนไม่เห็นคุณค่า อย่ายกเงินตราขึ้นเป็นพระเจ้า

 

“เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต”
ว.วชิรเมธี

สิ่งที่เธอควรมี “สติปัญญา”

สิ่งที่เธอควรแสวงหา “กัลยาณมิตร”

สิ่งที่เธอควรคิด “ความดีงาม”

สิ่งที่เธอควรพยายาม “การศึกษา”

สิ่งที่เธอควรเข้าหา “นักปราชญ์”

สิ่งที่เธอควรฉลาด “การเข้าสังคม”

สิ่งที่เธอควรนิยม “ความซื่อสัตย์”

สิ่งที่เธอควรตัด “อกุศลมูล”

สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน “บุญกุศล”

สิ่งที่เธอควรอดทน “การดูหมิ่น”

สิ่งที่เธอควรยิน “พุทธธรรม”

สิ่งที่เธอควรจดจำ “ผู้มีคุณ”

สิ่งที่เธอควรเทิดทูน “สถาบันกษัตริย์”

สิ่งที่เธอควรขจัด “ความเห็นแก่ตัว”

สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว “การพนัน”

สิ่งที่เธฮควรสร้างสรรค์ “สัมมาชีพ”

สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ “การแทนคุณบุพการี”

สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

By: Kate

--------------------------------------

ผู้หญิงโหนกแก้มสูงเป็นดวงกินผัวจริงหรือ

สมัยที่ผมเริ่มเรียนศาสตร์แห่งการพยากรณ์แรกๆนั้น มักจะได้ยินทั้งศิษย์ร่วมสำนัก
และนอกสำนักที่ได้ร่ำเรียนวิชา นรลักษณ์ศาสตร์ การดูลักษณะใบหน้าและท่าทางนั้น มัก
ออกคำทำนายสุภาพสตรีที่มีโหนกแก้มสูง ไว้ค่อนข้างรุนแรงจนผมอดสงสารสุภาพสตรี
เหล่านั้นเสียมิได้ “โหนกแก้มสูง เป็นลักษณะดวงผู้หญิงกินผัว” เล่นเอาสตรีท่านนั้นถึงกับ
ตาโตจ้องคนที่ทาย อย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อให้ได้ ก็แน่ละครับ สุภาพสตรีท่านนั้น
สมควรที่จะทำอาการเช่นนั้น ก็สามีแกนั่งฟังอยู่ข้างๆ ซึ่งแต่งงานกันมาได้จะยี่สิบปี และ
แต่งครั้งเดียวด้วย แถมทั้งคู่เป็นเจ้าของโรงงานใหญ่เลยทีเดียว เรียกว่าจากประโยคนั้น
ประโยคเดียว ทำเอาวันนั้นสำนักแทบจะถล่ม ขึ้นโรงพักกันเกือบยกสำนัก เพราะว่า
สุภาพสตรีท่านนั้นจะฟ้องหมิ่นประมาทให้ได้ เดือดร้อนพวกเราต้องยกกันไปเจรจาและ เป็น
พยานกัน กว่าเรื่องจบคุยกันรู้เรื่องก็เย็นค่ำ

แต่จากที่พี่คนนั้นทายไป จะว่าขัดกับตำราก็มิใช่ คนที่ชอบซื้อตำรามาอ่านโดยเฉพาะ
ตำรา ว่าด้วยการพยากรณ์ใบหน้าและท่าทางนั้น มักจะเจอเสมอว่าผู้หญิงโหนกแก้มสูงดวง
กินผัว ทำให้สามีหรือแฟน ไม่ตายเร็วก็ดวงตก ไม่ควรเอามาเป็นภรรยา หรือแม้แต่คู่นอนเป็น
อันขาด หลังจากเหตุการณ์นั้น ทำให้ผมไม่กล้าออกคำพยากรณ์หัวข้อนี้อีกเลย แต่ก็เฝ้า
สังเกตเวลาเจอคน หรือทักดวงว่าผู้หญิงที่มีลักษณะโหนกแก้มสูงนั้น เป็นไปตามคำ
พยากรณ์มากน้อยเพียงใด แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้

จนหลายปีที่แล้วผมได้รู้จักซินแสท่านหนึ่ง ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ เรียนวิชาเกี่ยวกับทางจีน ซึ่งแน่นอนซินแสท่านนี้ ก็ถนัดวิชาการดูใบหน้า และลักษณะท่าทางของบุคคลด้วย
เมื่อผมฝากตัวเป็นลูกศิษย์ได้สักพัก ก็มีข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับภริยาอดีตนายก
(ตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งนายกอยู่) ว่ามีหมอดูทางจีนท่านหนึ่งทำนายว่า ภริยาท่านนายก
ท่านนั้น โหนกแก้มสูงจะฉุดรั้ง กินดวงท่านนายกท่านนั้น เล่นเป็นข่าวใหญ่พักหนึ่งเลย
ทีเดียว เมื่อซินแสอ่านเจอถึงส่ายหัว และถอนหายใจเลยทีเดียว แล้วท่านซินแสก็สอนว่า “
ทายแบบนี้ตกม้าตายแน่ๆ หากดวงภริยาท่านนายกเป็นดวงกินผัวจริงๆ รับรองว่าไม่ได้ก้าว
มาถึงตำแหน่งนายกหรอก “ เมื่อท่านซินแส ปิดช่องคำถามที่คาใจผมมาหลายปี ผมก็ได้ที
ถามท่านซินแส ท่านซินแสใจดีจึงสอนผมว่า “จำไว้นะไม่ว่าจะทำนายด้วยวิชาใดก็ตาม จง
อย่าทายแบบ ดูจุดเดียวทายทั้งชีวิต จงวิเคราะห์ทุกจุดไป ดวงทุกดวง ใบหน้าทุกใบหน้า
มือทุกมือมีทั้งดีและเสีย ในตัวมันเอง ที่เขาว่าโหนกแก้มสูงกินผัวนั้น เพราะลักษณะโหนก
แก้มที่สูง บ่งบอกถึงความทะเยอทะยาน ใฝ่สูง ทีนี้ถ้าเราทายไปรับรองโอกาสตกม้าตายสูง
เพราะใบหน้านี้ แก้มดูอวบอิ่มไม่ผอมแห้ง อีกทั้งส่วนปลายจมูก กลมมน จมูกมีน้ำมีนวล
หน้าผากกว้างแสดงถึงมั่งมี และสติปัญญาเมื่อผสมกับโหนกแก้มที่สูงแล้ว ใบหน้านี้ มี
พยายามใช้สติปัญญาความสุขุมไขว่คว้าชีวิตที่ดีขึ้น การตัดสินใจจะเต็มไปด้วยสติปัญญา
เมื่อแต่งงานไปมักเสริมดวงสามีช่วยงานสามีได้ ตัดสินใจแทนสามีได้
ในทางตรงกันข้าม หากโหนกแก้มสูงแล้ว แต่แก้มผอมแห้งไม่สดใส อีกทั้งจมูกผอมแห้ง
แหลม ไม่กลมมนอวบอิ่ม ผู้หญิงคนนั้นจะมีแต่ความทะเยอทะยาน โลภ ไม่มีสติไตร่ตรอง
มักคาดการณ์หรือตัดสินใจผิดเพราะคำหวาน ยกยอ เมื่อมีแฟนหรือแต่งงานมีสามีจะขัดแย้ง
กัน และมักจะตัดสินใจเกินหน้าสามี โดยไม่ใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ดี จนประสบความ
ล้มเหลว

นี่เป็นหนึ่งในเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการพยากรณ์ดวงชะตาวาสนา หากสนใจอ่านเรื่องอื่นเพิ่ม
ติดตามได้ที่ www.wizardhut.com ....สวัสดีครับ

By: ณัฏฐ์ พ่อมดน้อย พยากรณ์

 

ธรรมะคืออะไร
ธรรมะนั้นคืออะไร ถามใจตัวเองหรือยัง

ธรรมะพระเทศน์ให้ฟัง เรานั่งฟังได้อะไร

ธรรมะนั้นสูงหรือเปล่า และเข้าใจยากหรือไม่

ลงทุนใช้แรงแค่ไหน ถึงจะเข้าใจธรรมะ

ปฏิบัติมากี่ครั้ง เคยนั่งไหม?สมถะ

ดูลมพองยุบนั่นนะ แล้วจะพบความสงบ

กายเห็นกายจิตเห็นจิต พินิจเผื่อว่าจะพบ

รู้ทันความคิดปิดกลบ ฟุ้งซ่านเลือนลบหายไป

เมื่อโกรธเตือนตนว่าโกรธ ค่อยลดข่มมันให้ได้

จิตทุกข์จงปลุกเร็วไว อย่าให้จิตไปทุกข์ตาม

จิตสุขเราไม่ยึดมั่น รู้ทันวางไว้ใจห้าม

ไม่หลงไม่เอาเฝ้าตาม ดูความเป็นไปของมัน

นี่แหละท่านว่าธรรมะ ลดละความทุกข์สุขนั้น

ให้อยู่กับปัจจุบัน ธรรมะจะพลันปรากฏ

ไม่ยากไม่ง่ายหรอกนะ ธรรมะนั้นแสนงามงด

รู้ตื่นเบิกบานใสสด นี่แหละคือรสพระธรรม.

By :พจน์ ประพันธ์