เล่าสู่่กันฟัง June 16 by มังกรขี่เกียรติตื่น

เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบอสตัน และนิวอิงแลนท์
by มังกรขี้เกียรตื่น

เล่าสู่่กันฟัง June 16 by มังกรขี่เกียรติตื่น

Postby Tosak » Fri Jun 03, 2016 9:41 am

Image

เมื่อเดือนที่พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือจากสมาคมไทยบอสตัน และได้เปิดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2016 ณ ร้าน Smile Thai Health Spa, Somerville, MA โดยในวันที่ 2 พฤษภาคม ได้มี พิธีเปิดการอบรมขึ้น ณ ร้าน โดยมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.ต. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ และนายอาคมประดิษฐ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำหรับสารนิเทศและประชาสัพันธ์ และนางเสาวภา จงกิตติพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ร้าน Chaba Thai Yoga ที่ Newton

สำหรับโครงการนี้จริงๆ แล้วเริ่มมากันตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยเริ่มที่ลอสแอนเจลิส โดยในปีที่แล้วได้จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 80ชั่วโมง ครั้งที่ 1 ก็ได้มีการจัดอบรม และได้มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมงไปเมื่อปีที่แล้ว และปีนี้ก็เป็นหลักสูตรต่อเนื่องให้ได้จบหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ว่างไว้ คือ หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง คือเรียนต่ออีก 70 ชั่วโมง ร่วมจากของปีที่แล้ว 80 ชั่งโมง เพื่อรับใบประกาศนียบัตร หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง

สำหรับในบอสตันเรา ก็เป็นครั้งแรก เนื่องจากอาจารย์ที่จะมาสอนมีเวลามาที่นี้แค่ วันที่ 2 แต่จะต้องเดินทางกลับในวันที่ 14 พฤษภานคม ก็น่าจะ 12 วัน และทางบอสตันไม่สามารถเปิดอบรมแบบเต็มวันวันละ 8 ชั่วโมง เหมือนทาง ลอสแอนเจลิสได้ เหตุเพราะคนของเราติดทำงานกัน ไม่สามารถมาเรียน 8 ชั่วโมงได้ตลอด 10 วันได้ ทางสมาคมจึงเปิดอบรมช่วงเช้า 4 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2016 ณ ร้าน Smile Thai health spa, Somerville จึงเป็นหลักสูตร 40 ชั่วโมงโดย ส่วนอาจารย์ที่มาทำการสอนในครั้งนี้ ได้แก่
ชื่อ นางสาว จิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานทั่วไป
ปริญญาตรี 1. วิทยาศาสตร์บัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2. การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
อนุปริญญา 1. การแพทย์แผนไทย (อายุเวท)2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคด้านการบัญชี
ได้รับ ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย เภสัชกรรรมไทย
ผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย ขณะนี้ รับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ 2552-ปัจจุบัน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน(แพทย์แผนไทย )2542-2552 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งอื่น ๆในสายงานวิชาชีพ
-คณะกรรมการวิชาชีพสภาการแพทย์แผนไทย ชุดที่ 1 พศ 2558 - ปัจจุบัน
ได้รับเป็นประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาการแพทย์แผนไทย
-ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนวดไทย สภาการแพทย์แผนไทย พศ.2559 –ปัจจุบัน
-ประธานการจัดสอบแพทย์แผนไทย (ก) ภาคปฏิบัติ พศ.2558 (2)

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับจังหวัด กลุ่มนักวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พศ. 2555- ปัจจุบัน
- คณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย เขต6 ระยอง
-คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทย พศ.2553-2555

อันนี้เป็นประวัติพอสังเขต อาจารย์ที่มาสอนท่านนี้นับได้ว่าเก่งจริงๆ ครับ ดูจากประวัติแล้วผ่านประสบการณ์และฝีมืออย่างแน่นนอนครับ

Image
หลังจากอบรมเสร็จก็มีพิธีมอบประกาศนียบัตรกัน โดยมีท่านรองกงสุลใหญ่ น.ส.สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ เดินทางมาเป็นผู้มอบจาก นิวยอคร์ เคยที่เดี่ยว โดยทำพิธีบอบกันที่วัดนวมินทรราชูทิศ ในวันที่ 12 พฤศภาคม ที่ผ่านมา

สำหรับการนวดไทยในต่างแดนนี้ ส่วนใหญ่จะนวดกันในร้าน spa หรือร้านbody work ซึ่งเราก็จะเห็นเปิดรับสมัครงานพนักงานนวด เป็นหญิง หรือสาวประเภทสอง เป็นประจำในหน้าเวฟบอดของบีวาไรตี้ ซึ่งจริงๆ แล้วถือได้ว่าเป็นงานที่มีรายได้ดี และสามารถเลือกเวลาทำงานได้ ผมว่าเหมาะกับนักเรียน ที่ต้องการที่จะเรียนด้วยทำงานไปด้วย แต่ในความเข้าใจของคนไทยเรา หลายท่าน ก็คิดไปซะว่างานนวด นี้เป็นงานไม่ดี หมิ่นเหม่ ไปในทางไม่ดี อาจมีอะไรแอบแฝงอยู่

จริงๆ แล้วการนวดแผนไทยในยุกแรกๆ เมื่อก่อนก็มีปัญหาเพราะใช่คำว่า Thai Massage ไม่ได้ ถ้าใครเคยได้ติดตามหนังสือบีวาไรตี้เมือหลายปีก่อน เคยมีบทสัมภาณ์ เจ้าของร้าน นวดไทยยุกแรกว่าทำเช่นไร ก็พอจะทราบได้ว่า เขาจะใช่คำว่าbody work แทนคำว่า Massage เพราะถ้าเป็น Massage ต้องเรียนและสอบ ใบอนุญาติที่นี้ให้ได้ แต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดที่ แคริฟอเนีย ต้องเรียน 400 ชั่วโมงและ เสียค่าเรียนเป็นหลักหมื่น เหลียน เลยที่เดี่ยว ในรัฐเรานี้ยังหนักเห็นว่าต้องเรียนถึง 500 ชั่วโมง ถึงจะมีสิทธิได้สอบใบอนุญาติ ซึ่งจริงๆ หลายปีมานี้ก็มีคนไทยไปเรียนและจบออกสอบใบอนุญาติ และได้ไปทำspa ในโรงแรมใหญ่ๆ ก็หลายท่านเหมือนกัน

ก็เนื่องด้วยเหตุนี้ คนไทยจึงหันมาเปิดร้าน spa ที่มี body work ส่วนใหญ่ก็เป็นนวดแบบ รีเล็ค ซะส่วนใหญ่ ลงน้ำมัน แล้วก็นวดให้ผ่อนคลาย แต่ถึงกระนั้นมันก็ต้องมีรูปแบบวิธีการนวดที่เป็นแบบแผน จะได้ไม่เสียชื่อนวดไทย ทางกระทรวงเลยส่งครูที่มีประสบการณ์มาสอนให้นวดให้ถูกต้องตามแบบแผนไทยที่มีครูบาอาจารย์สอนๆ กันมา ซึงผมก็ว่าดีเหมือนกันนะครับ

แต่อย่างหนึ่งที่ผมอย่างให้คนไทยเราปรับทัศนคติใหม่เกี่ยวกับการนวดไทย ไม่ใช่เที่ยวพูดส่งเดชเพื่อด้วยความคืกคะนองไปว่า การนวดไทยนั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่ เราเคยไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายท่านแล้วว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีอะไรแบบนั้น ก็ได้คำตอบมาว่า ฝรั่งที่มาใช่บริการเป็นทั้งตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐบาล ทนาย เจ้าหน้าที่ดับเพลง หรือแม้แต่พยาบาลเอง คุณคิดหรือว่า ถ้ามีอะไรไม่ดีแล้วพวกนี้จะไม่แจ้ง ที่นี้ประเทศอเมริกานะครับ ป่านี้คงถูกจับไปหมดแล้ว (ในรัฐเรายังไม่มีคดีร้านนวดไทยโดยจับนะครับ) มันเป็นไปได้ครับที่พนักงานนวด พอทำงานไปนานๆ เขาจะมีลูกค้าประจำ พอทำไปๆ ก็ออกไปเดทไปเที่ยวกันกับลูกค้า และคบหากัน ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไร พอเขาคบเป็นแฟนกันไปไหนมา ไหนด้วยกัน ก็ไปคิดว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่ หรือคิดในทางไม่ดี แล้วก็เที่ยวเอาไปพูดส่งเดช ว่ามีการกระทำแบบนี้ในร้านนวดไทย ผมเห็นพนังงานนวนรุ่นเก่าๆ แต่งงานกับฝรั่ง แล้วออกมาเปิดร้านนวดอีกก็มีเยอะแยะ ไป เราคนไทยด้วยกันอย่าไปดูถูกกันเองซิครับ

ผมว่าอาชีพนี้น่าจะส่งเสริมนะครับ เป็นอาชีพบริการที่เรียกเงินจากชาวต่างชาติ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเราได้ดีเลยที่เดี่ยว เขาเคยนวดทีนี้ดี เขาก็อยากกลับไปนวดที่ไทยบ้าง ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่าไปพูดส่งเดช ถ้าไม่รู้จริง มันไม่ได้ทำให้เสียชื่อเสียงใครคนใดคนหนึ่งอย่างเดียวนะครับ มันทำให้เสียชื่อเสียงประเทศเราด้วยนะครับ พูดอะไรคิดอะไรให้ระวังๆ กันด้วยนะครับ

สำหรับในเดือนหน้านี้ก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศล งานทำบุญฉลอกครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ของเรา ในวันศุกร์ที่ 24 เสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ที่ 26 มิถูนายนนี้ ในงานก็มีพิธีบอลโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ – พิธีเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ อนุสรณ์ 40 ปีแห่งการก่อตั้ง พิธีเปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา (วิปัสนาวิทยาลัย) งานนี้ใหญ่ครับ พระสงฆ์จากทั้งโลกมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 200 รูป รายละเอียดต่างๆ ก็ต้องค่อยติดตามเป็นระยะครับ ก็หาโอกาศไปร่วมบุญกันนะครับสักวันก็ยังดีงานมีทั้งหมด 3 วัน งานบุญใหญ่แบบนี้ไม่ควรพลาดครับ แล้วก็เช่นเคยทีมงานบีวาไรตี้ก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ มาให้ท่านได้ชมกัน หาชมได้ในเวฟไซต์บีวาไรตี้ นะครับ
พักนี้กิจการร้านอาหารไทยก็ประสบปัญหาเรื่อง พนักงานในครัว พ่อครัวแม่ครัว ไม่มีหาคนทำงานไม่ได้ อันที่จริงแล้วปัญหานี้มีมานานหลายปีแล้ว เนื่องจากหลายปีมานี้ร้านอาหารไทยเปิดเป็นจำนวนมากขึ้น และมีพนักงานในครัว ไม่พอต่อความต้องการ จนหลายๆ ร้านต้องแก้ปัญหาโดยการไปฝึกพวกอมิโก หรือสแปนนิส หรือที่หลายๆ คนเรียกว่าพวก สปน ให้มาทำอาหารไทยแทน เชื่อไหมครับว่า เดี่ยวนี้ร้านอาหารไทยบางร้าน แถบไม่มีคนไทยทำงานเลย แต่ตอนนี้พวกอมิโก หรือสแปนนิส พวกนี้ก็เริ่มมีปัญหา เริ่มเกี่ยงงาน กับคนไทย และเกี่ยงเรื่องค่าแรง หลายร้านก็หาวิธีแก้ปัญหาใหม่ โดยไปนำพ่อครัวแม่ครัวมาจากเมืองไทยเลย แต่ก็เจอปัญหาอีก พอพ่ครัวแม่ครัวมาทำงานที่นี้ได้ซักพัก พอรู้จักอะไรต่ออะไร รู้จักคนโน้นคนนี้ ไปได้ฟังว่าคนโน้นได้ค่าแรงเท่าโน้น เท่านี้ ก็เอามาเปียมเทียมกับตัวเอง คิดว่าตัวเองเสียเปียมเจ้าของร้าน ถูกเจ้าของร้านเอาเปียบจ่ายค่าแรงน้อย บ้างทีเราก็ต้องคิดให้ลึกๆนะครับ อย่าไปคิดอะไรง่ายๆ เขาได้ค่าแรงสูงกว่าเพราะเขาต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าอะไรต่อมิอะไรเองหรือเปล่า แล้วเราแหละ อยู่ฟรีกินฟรีหรือเปล่า เขาทำงานในเมืองซึงมีค่าครองชีพสูงกว่าหรือเปล่าถึงได้ค่าแรงเยอะกว่า เขามีอายุการทำงานมานานกีปีแล้ว แล้วเราทำมานานแค่ไหนถึงได้จะเอาค่าแรงเท่าเขา เรามีความสามารถทำงานได้เท่าเขาหรือเปล่า เราตีซอด ดูแลครัว สั่งของ คิดสเปเซียวเมนูให้เขาได้หรือเปล่า ของพวกนี้ต้องคิดให้ลึกๆ นะครับ ไหนจะเรื่องค่าใช่จ่ายต่างๆ ที่นำเรามาจากไทยอีก คิดให้ลึกๆ ครับ เมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีบริษัท จากประเทศไทยเคยมาพูดคุยเรื่องการส่งพ่อครัวแม่ครัวจากไทยมาทำงานที่นี้ โดยจะมารอบละ 2 ปี พ่อครัวแม่ครัวที่จะมาก็จะเป็นเด็กที่พึ่งจบทางด้านโภชาการ มาจากไทย โดยให้ทำงานแล้วทางร้านจ่ายค่าแรงขั้นต่ำไป ก็เคยมีร้านนอกเมืองหลายร้านเคยรองเอามาทำงาน ก็ประสบปัญหาเนื่องจากพวกนี้เด็กเกินไป มีความอดทนต่ำ และไม่สู่งานเนื่องจากยังเด็กอยู่มาก เพราะพึงจบไม่มีประสบการณ์ทำงานกับเพื่อนร่วมงานเลย ก็เลยประสบปัญหาเรื่องการควบคุม หนักๆ เข้าก็หนีไปเลยก็มี

ก็ต้องค่อยๆ แก้กันไปครับ ก็อยากให้ใครที่มีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้ช่วยกันแก้ไขหน่อยนะครับ ที่มาเล่าให้ฟังนี้ก็อยากให้ทราบว่าไม่ใช่ร้านเรา ร้านเดี่ยวที่มีปัญหานะครับ มีกันทุกร้าน แม้แต่ร้านฝรั่งเอง ผมพึ่งเห็นเขามาออกข่าวเรือง ร้านอาหารอเมริกัน ขาดคนในครัวเหมือนกัน โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้านอย่านี้ ร้านที่อยู๋ในเขตท่องเที่ยว ขาดแคลนพนักงานในครัวเป็นอย่างมาก ก็ค่อยๆ แก้กันไปครับ ปัญหามีไว้แก้ก็ต้องแก้ๆ กันไป ถ้ามีอะไรดีๆ หรือพอจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ

อันนี้ก็ดูข่าวมาเหมือนกัน เขาเตือนให้ระวังโรคมะเร็งผิวหนังในหน้าร้อนนี้ ปกติแล้วสถิติคนไทยเป็นมะเร็งโรงผิวหนังน้อย เพราะคนไทยไม่ไปนอนอาบแดดเหมือนฝรั่ง แต่ผมว่าแดดที่นี้แรงกว่าเมืองไทยนะครับ ออกบ้านนี้ อย่าลืมท่าคลีมกันแดด เด็ดขาด และสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่ที่พึ่งทำงานในครัว ไฟหน้าเต่าก็ไม่ใช่ของเล่น ทาคลีมกันแดดซะ ไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาว ถ้าไม่รู้ถามพวกรุ่นพี่ หรือรุ่นใหญ่ๆ ดูว่าใช่อะไรถึงจะดี จะได้ไม่เป็นกะเป็นฝ่า แล้วจะหาว่าไม่เตือนนะครับแล้วเจอกันเดือนหน้าครับ
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2778
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Re: เล่าสู่่กันฟัง June 16 by มังกรขี่เกียรติตื่น

Postby hyiphyip » Wed Jun 29, 2016 10:11 pm

ยังงงๆนิดนึง ถ้ามาสสาสนี่คือต้องเป็นแบบนวดกดๆใช่มั๊ยคะ นวดโดยหมอที่เรียนมาเท่านั่นอะไรงี้
ส่วนบอดี้เวิร์คคือถ้าเราเปิดร้านนวดอโรมาถูๆไถๆ

เข้าใจถูกมั๊ยอ่า
hyiphyip
 
Posts: 1
Joined: Wed Jun 29, 2016 2:15 am


Return to Be Talk เล่าสู่กันฟัง

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest