แนวทางปฏิบัติ ‘คนไทย-อเมริกัน’สองสัญชาติ

Be Smart อาหารสมอง เรื่องราวให้ความรู้ สาระอันเป็นประโยชน์
by พพ29

แนวทางปฏิบัติ ‘คนไทย-อเมริกัน’สองสัญชาติ

Postby Tosak » Sat Aug 09, 2014 10:42 am

กงสุลใหญ่ฯ ให้แนวทางปฏิบัติ ‘คนไทย-อเมริกัน’สองสัญชาติ
กงสุลใหญ่ฯ ระบุประเทศไทยยึดหลักการมีสัญชาติเดียว ใน กรณีที่ถือหนังสือเดินทางสองเล่ม ตม.จะตรวจอนุญาตให้ใช้เล่มเดียว หากใช้พาสปอร์ตเล่มใดเข้าประเทศไทย ให้ใช้เล่มนั้นเดินทางออก
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 นายดำรง ใคร่ครวญ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอยเจลิส แถลงว่า เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการสอบถามจากประชาชนไทยใน

สหรัฐฯ บ่อยครั้งว่า กรณีที่ถือหนังสือ...เดินทางสองเล่ม คือ ทั้งหนังสือเดินทางไทย และหนังสือเดินทางสหรัฐฯ ซึ่งได้มาจากการแปลงสัญชาติเป็นคนชาติสหรัฐฯ หากประสงค์จะเดินทางเข้าและออกประเทศไทย จะมีแนวทางปฏิบัติหรือใช้หนังสือเดินทางฉบับใดเข้าและออกประเทศไทย
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนแนวทางปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยจะตรวจอนุญาตในหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้เดินทางเข้า และที่ใช้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรเพียงเล่มเดียว ทั้งนี้ ประเทศไทยยึดหลักการมีสัญชาติเดียวตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
ดังนั้น หากใช้หนังสือเดินทางไทยเดินทางเข้าประเทศไทย เวลาเดินทางออกก็ต้องใช้หนังสือเดินทางไทย หรือ หากใช้หนังสือเดินทางสหรัฐฯ เดินทางเข้าประเทศไทย เวลาเดินทางออก เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะตีตราประทับออกจากประเทศไทยในหนังสือเดินทางสหรัฐฯ
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to Be Smart อาหารสมอง

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest