เมื่อพาสปอร์ตสูญหายหรือหมดอายุในต่างประเทศ..ควรทำอย่างไร

Be Smart อาหารสมอง เรื่องราวให้ความรู้ สาระอันเป็นประโยชน์
by พพ29

เมื่อพาสปอร์ตสูญหายหรือหมดอายุในต่างประเทศ..ควรทำอย่างไร

Postby Tosak » Mon Oct 26, 2015 9:16 pm

Image
วันนี้มีข้อควรปฏิบัติเมื่อ Passport สูญหายหรือหมดอายุในต่างประเทศมาฝากค่ะ ข้อมูลจาก https://govisa.wordpress.com

1. กรณีผู้เดินทางที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย และมีความต้องการขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยวันนั้น หรือ วันถัดไป ให้ติดต่อขอรับ เอกสารการเดินทาง (Certificate of Identity) จากสถานทูต หรือสถานกงสุลที่อยู่ใกล้ที่สุดในเวลานั้น เอกสารเดินทางดังกล่าว จะใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ควรติดต่อกรมกงสุลเพื่อขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่

อ่านเพิ่มเติม http://www.consular.go.th/main/t ... B8%B2%E0%B8%A2.html

หมายเหตุ ก่อนเดินทาง ควรถ่ายสำเนาเอกสารทั้ง หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไว้ และควรเก็บแยกกัน หรือ ถ่ายสำเนาเก็บไว้ให้คนที่เมืองไทยรักษาไว้ 1 ชุด เมื่อเกิดเหตุการณ์หนังสือเดินทางสูญหาย ก็ยังพอมีเอกสารที่จะแสดงความเป็นตัวตนของเรา ต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต หรือ สถานกงสุลได้

2. กรณีหนังสือเดินทางเก่าหมดอายุ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ คือ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า และบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสมรส ใบหย่า ฯลฯ

3. การค้นหาชื่อสถานทูตไทยในประเทศต่างๆ รวมทั้งสถานกงสุลไทยในประเทศต่างๆให้ดูได้ที่เว็บไซต์นี้ http://www.thaiembassy.org/

ส่วนเว็บไซต์สถานกงสุลไทยในสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลไทยในนิวยอร์ค ( New York) http://www.thaiconsulnewyork.com โดยจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์สถานกงสุลไทยใน Los Angeles และ Chicago

สำหรับเว็บไซต์สถานกงสุลไทยใน Los Angeles จะมีวีดีโอ 5 เรื่องที่ดูง่ายและเพิ่มความเข้าใจ เช่น การแจ้งการเกิด เปลี่ยนนามสกุล การทำหนังสือเดินทาง การเลือกตั้ง การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน รวมทั้งการขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทย การนำเสนอขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง ดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiconsulatela.org/index.aspx

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ยังมีบริการกงสุลสัญจร เพื่อไปทำหนังสือเดินทางตามจุดต่างๆให้ชาวไทยอีกด้วย โดยสามารถเข้าไปดูตารางนัดกงสุลสัญจรได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiconsulatela.org/service_mobile.aspx

ทั้งนี้ขอแนะนำว่า หากท่านจะเดินทางออกนอกประเทศ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ แล้วนำไปด้วยนะคะ (แยกไว้คนละที่กับหนังสือเดินทาง) เผื่อว่ามีเหตุจำเป็นต้องใช้ค่ะ แล้วอย่าลืมติดเบอร์ติดต่อ/ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะคะ (ข้อมูลจาก www.consular.go.th)
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to Be Smart อาหารสมอง

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest