แหล่งที่มาของเงินลงทุนของวีซ่านักลงทุน E-2 & EB-5

IMMIGRATION LAW TODAY ความรู้เรื่องกฏหมาย อินเมกรชั่น...

แหล่งที่มาของเงินลงทุนของวีซ่านักลงทุน E-2 & EB-5

Postby Tosak » Wed Jun 24, 2015 9:39 am

ImageImage
IMMIGRATION LAW TODAY
Ask the Expert………………………………………………………
Welcome to “Immigration Law Today” column. We are grateful to Attorney Lex Mirianthopoulos for his assistance in providing information on immigration law topics that affect the Thai community. We invite you to submit questions for consideration by emailing them to his Thai attorney at nan@lexlawusa.com, in English or Thai. Every month Lex will select one topic to respond to and post the response for everyone’s benefit.

แหล่งที่มาของเงินลงทุนของวีซ่านักลงทุน E-2 & EB-5
นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจในอเมริกามีทางเลือกหลักๆอยู่สองทาง ทางแรกคือ การยื่นขอวีซ่า E-2 ซึ่งเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการอยู่ในอเมริกาเพื่อประกอบธุรกิจได้หากมีเงินลงทุนมากพอสมควร อีกทางเลือกหนึ่งคือ การยื่นขอวีซ่า EB-5 ซึ่งเป็นการขอย้ายถิ่นที่อยู่ถาวร ในกรณีที่ผู้ยื่นมีเงินลงทุนมากกว่า $500,000 ขึ้นไป
ทั้งสองกรณี ผู้ลงทุนต้องสามารถพิสูจน์กับรัฐบาลได้ว่าเงินลงทุนมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาจากการทำงานที่ถูกต้อง จุดสำคัญคือต้องมีเอกสารเพื่อยืนยันด้วย เอกสารที่นำมาใช้ในการพิสูจน์ก็เช่น เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษี, Bank Statements, Financial Statements ในกรณีที่มีธุรกิจ, เอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ในกรณีที่ได้เงินมาจากการขายทรัพย์สินก็ต้องมีหลักฐานเช่นกัน

ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ด้วย
• ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการยื่นขอวีซ่า E-B5 อิมมิเกรชั่นจะลงรายละเอียดและต้องการดูเอกสารมากกว่าที่ตัวบทกฎหมายเขียนไว้ ผู้ยื่นจึงควรเตรียมเอกสารให้พร้อมอย่างมากและดีที่สุด
• นักลงทุนไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีในบัญชี เพียงแต่ต้องพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในการลงทุนเท่านั้น
• สำหรับผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่มีความจำเป็นต้องยื่นเสียภาษีรายได้ประจำปีหรือประเทศที่มีประวัติการคอรัปชั่นมาก อิมมิเกชั่นอาจจะขอดูเอกสารมากกว่านักลงทุนที่มาจากประเทศอื่น ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการเตรียมเอกสารก็แตกต่างกันไปขึ้นกับว่าคุณมาจากประเทศอะไรด้วย
• มีความจำเป็นต้องพิสูจน์แหล่งที่มาของเงิน เช่นหากได้เงินมาจากการให้ แหล่งที่มาของรายได้ของผู้ให้ก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วย ถ้าหากได้เงินมาจากการกู้ยืม ก็ต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ให้กู้ด้วย
• นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องอธิบายแหล่งที่มาของรายได้อย่างละเอียดและทำสารบัญเพื่อให้เอกสารหาได้ง่าย อิมมิเกรชั่นมีเคสที่ต้องพิจารณามาก หากคุณเตรียมเคสไม่ดี เจ้าหน้าที่อาจจะปฏิเสธเคสคุณได้เพราะว่าเอกสารจัดเรียงไม่เป็นลำดับและทำให้เขาต้องเสียเวลาในการพิจารณาเคสคุณ
• ในเคสของ EB-5 ส่วนใหญ่และ E-2 บางเคส การเตรียมเอกสารเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินลงทุนเป็นส่วนที่ใช้เวลาในการเตรียมมากที่สุด และมักเป็นส่วนสำคัญที่อิมมิเกรชั่นใช้ในการตัดสินเคส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ทนายความคนไทย คุณนันทนิตย์
Tel: 212 500 6039 & 203 359 4000
nan@lexlawusa.com
http://www.lexlawusa.com
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to Be Law กฏหมาย อินเมเกชั่น

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest