รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2016

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2016

Postby Tosak » Wed Apr 06, 2016 10:13 am

รายงานการประชุมการจัดงานสงกรานต์

ครั้งที่2/2016

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม
ผู้เข้าร่วมประชุม

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง ครูใหญ่
3.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ เหรัญญิก
4.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
5.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
6.คุณสุภาพรรณ มันตะสูตร
7.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
8.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู
9.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา
10.คุณลัดดา สุวรรณสิงห์
11.คุณกัลยารัตน์ ริมฝาย
12.คุณรำไพ หงษ์ทอง
13.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์
14.คุณสสิธร เธียรกิจ
15.คุณนุศรา เค้าแคน
16.คุณหลุยส์ บอสตัน
17.คุณถนอม ไส้กรอกอีสาน
18.คุณบอย
19.คุณอรจิตร กลัดกลีบ
20.คุณปนัดดา คำแดง
21.คุณสุปราณี นาซาเรียน
22.คุณกมลวรรณ บราวน์
23.คุณซูซาน
24.คุณอรสา
25.คุณนิศารัตน์ เมรา
26.คุณกัลยา ขันธวุฒิ


เปิดประชุม เวลา13.15 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่1. หน้าที่หลักในการจัดงานสงกรานต์

1.1 กองประกวดหนูน้อยสงกรานต์ย้อนยุค มีผู้ควบคุมดูแลดังต่อไปนี้ : คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง คุณสุภาพรรณ มันตะสูตร คุณครูเม็ดทราย คุณสมจิตรา เคน คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ คุณสุปราณี นาซาเรียน

1.2 ผู้ควบคุมเวที : คุณครูเม็ดทราย และคุณครูเอ๋

1.3 ฝ่ายควบคุมจราจร : คุณกล้า

1.4 ดูแลจับฉลากรางวัล : คุณแอ๋ว ไข่มุก ครูปุ๊ก วรภัทร์

1.5 โต๊ะสรงน้ำพระ : คุณวีรชาติ ศรีไพร คุณเบญจา แม็ควิลเลียม

1.6 ฝ่ายจัดสถานที่ : คุณหลุยส์ คุณถนอม

1.7 ตบแต่งเวที : คุณเปี่ยม คุณเอ๋

1.8 ฝ่ายโภชนาการ(อาหาร) : คุณบอย คุณสา คุณเอ๋

1.9 จำหน่ายอาหาร : คุณถนอม คุณจูดี้ คุณแอ๊ก

1.10 อาหารถวายพระ : คุณวรร คุณจิ๋ม

1.11 เตรียมเครื่องตักบาตร : คุณเค คุณแอ๋ว

1.12 ผ้าป่าสามัคคี : คุณต่อศักดิ์ คุณปรุง คุณปุ๊ก

1.13 ขบวนกลองยาว : คุณบอย

1.14 ศาสนพิธี : คุณวีรชาติ


วาระที่ 2. การดำเนินงาน

2.1 ดำเนินพิธีการภายในวัด : คุณวีรชาติ ศรีไพร

2.2 ดำเนินพิธีการด้านหน้า : คุณต่อศักดิ์ คุณปรุงสุคนธ์

2.3 พิธีการบนเวที : คุณคอแนล(ข้าวเหนียว) คุณอู๋ คุณจ๋อม

วาระที่ 3. รายละเอียดการประกวดหนูน้อยนพมาศ

3.1 ค่าสมัคร คนละ $20 มีผู้เข้าร่วมสมัครจำนวน 20 คน

3.2 รายละเอียดรางวัลการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ประจำปี 2016

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด $100

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด $75

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด $50

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด $50

รางวัลขวัญใจวัดบอสตัน เงินสด $50

รางวัลชมเชยสร้อยมุกแท้ 15 รางวัลจากคุณแอ๋ว พันธิวา บัตสัน เป็นสปอนเซอร์


วาระที่ 4.เปิดตู้นับเงิน
สรุปรายได้ในการจัดงาน มีผู้ควบคุมดูแลดังต่อไปนี้ : คุณเล็ก เหรัญญิก คุณสุภาพรรณ คุณจิ๋ม กัลยา คุณป้าจิ๋ม คุณแอ๋ว คุณวรร คุณนุช

วาระที่ 5. กำหนดการการจัดงานสงกรานต์ปี 2016 มีดังต่อไปนี้

กำหนดการ
การจัดกิจกรรม “ย้อนยุคึวันสงกรานต์วัดบอสตัน”
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559
ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


10.30 น. ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ และรับศิล
11.00 น. ถวายภตตาหารแต่พระสงฆ์

เวที่การแสดงกิจกรรม “ย้อนยุควันสงกรานต์วัดบอสตัน”

10.00-10.45 วงดนตรี “มิตรสังคม” จาก NH
10.45-11.00 การแสดงของนักเรียนโรงเรียนภาษาไทยวันอาทิตย์ วัดบอสตันฯ
ชุดที่ 1 หนูน้อยร่าเริง
ชุดที่ 2 แฟนจ๋า

11.10-11.40 การแสดงนักร้องลูกทุ่งไทย หัวใจเกินร้อยพร้อมทีมแดนเซอร์
11.40-12.20 กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสกรานต์ “ ย้อนยุคสงกรานต์วัดบอสตตัน” รอบที่1 (รอบคัดเลือก)
12.20-12.40 การแสดงนักร้องลูกทุ่งไทย หัวใจเกินร้อยพร้อมทีมแดนเซอร์
12.40-13.30 กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสกรานต์ “ ย้อนยุคสงกรานต์วัดบอสตตัน” รอบที่(รอบตัดสิน)

13.00-13.45 ประกาศจับรางวัล ผู้โชคดี รับรางวัล
-ทองคำ มูลค่าหนัก 1 บาท
-iPad
-lab top
-kids tablet
และอื่นๆ อีกมากมาย
13.45-14.15 แห่ขบวน “ต้นผ้าป่าสามัคคีวัดบอสตัน”
14.00-14.45 พิธีสงฆ์


ปิดการประชุม เวลา 14:15 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้จดการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron