รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2016

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2016

Postby Tosak » Thu Oct 20, 2016 3:35 pm

รายงานการประชุมการจัดงานวันออกพรรษา และงานกฐินสามัคคี

ครั้งที่ 4/2016

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระอาจารย์ทองตะวัน สุชาโต ประธานสงฆ์
พระอาจารย์คณิต อธิปุญโญ ดำเนินการประชุม
พระวิทยา นามคุณ


ฝ่ายฆาวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง ครูใหญ่
3.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ เหรัญญิก
4.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
5.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
6.คุณสุภาพรรณ มันตะสูตร
7.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
8.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู
9.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา
10.คุณลัดดา สุวรรณสิงห์
11.คุณพรรณทิวา บัสสัน
12.คุณสมจิตรา เคน
13.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์
14.คุณธนาภรณ์ ไตรยวงศ์
15.คุณกิ่ง ศรีไพร
16.อาพัทธ์
17.คุณถนอม ไส้กรอกอีสาน
18.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม
19.คุณเลวตา เลิศแสง
20.คุณสมยศ สุขเทวา
21.คุณรัชนี สุขสมบูรณ์
22.คุณกมลวรรณ บราวน์
23.คุณซูซาน
24.คุณอรสา
25.คุณนิศารัตน์ เมรา
26.คุณกัลยา ขันธวุฒิ
27.คุณมาร์ค ดิแอช
เปิดประชุม เวลา 13:30 น.

วาระที่ 1. เตรียมสถานที่จัดงานกฐินสามัคคี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ศาลาห้องโถงใหญ่ ตั้งเก้าอี้ 200-300 ตัว ทางด้านขวาเป็นของบริวารทั้งหมด ขอความร่วมมือทั้งฝ่ายสงฆ์ และฆารวาสมาช่วยกัน เริ่มจัดสถานที่วันที่ 11 พฤศจิกายน และในวันเสาร์ที่ 12 พระสงฆ์ 20 รูปจะเริ่มพิธีสวดพระพุทธมนต์ ตั้งแต่ 6:00 น


วาระที่ 2. เริ่องต้นพุ่มเงิน จัดวางที่ตั้งโชว์ รายชื่อ บัตรคิว รับพานพุ่ม โดยมีคุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดหาทีมงาน

วาระที่ 3. เรื่องอาหาร ถวายพระ ท่านพิเชษฐ์ รับประเคน สถานที่ถวายพระ คือห้องนักเรียนชั้นเด็กเล็ก

วาระที่ 4.เรื่องโรงทาน งานกฐินใหญ่ปีนี้จะจัดเป็นโรงทานทั้งหมด ไม่มีการขายของ ใครที่มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงทานให้แจ้งมาที่วัด ทางวัดจะได้ทำรายชื่อ และจัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้

วาระที่ 5. เรื่องของถวายวัด ชุดผ้าไตร 20 ชุด ย่าม กระเป๋าจิงโจ้ ปัจจัยถวายพระที่มาร่วมงาน ทุกอย่างได้มีการเตรียมการเรียบร้อยแล้ว โดยมีพระคณิต คุณสมพิศ คุณกมลวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบ

1.บริวารกฐิน ผ้าไตร $99 เข้าถวายทีละ 10 คน
2.ผ้าไตรเจ้าภาพ 20 คน
3.พานพุ่ม ทีละ 10 คน
4.พานไตร $150
5.ปัจจุปัจจัย ของชำร่วย

วาระที่ 6. เรื่องที่จอดรถ มีตำรวจมาดูแล ให้ความช่วยเหลือ และมีคุณต้นรับผิดชอบ กำหนดให้มีการจอดรถที่บริเวณหน้าวัด ตำรวจ และที่ตึก 41-45 ถนน North Road

วาระที่ 7 เรื่องตั้งกองผ้าป่า เสนอให้มีการตั้งกองผ้าป่าทุกเดือน เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟของวัด โดยหาเจ้าภาพทุกเดือน เริ่มจากประธานในเดือนแรก โดยมี คณะสงฆ์ คณะกรรมการ สาธุชน ร่วมกันรับผิดชอบ

วาระที่ 8 เรื่อง มหาสงฆ์ขอความร่วมมือ ให้มีการจัดงานสวดพระอภิธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทุกเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมี คณะสงฆ์ คณะกรรมการ และสาธุชน ร่วมกันรับผิดชอบ


ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้บันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron