รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2016

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2016

Postby Tosak » Tue Nov 29, 2016 11:50 am

รายงานการประชุมการจัดงานกฐินสามัคคี

ครั้งที่ 5/2016

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระอาจารย์ทองตะวัน สุชาโต ประธานสงฆ์
พระอาจารย์คณิต อธิปุญโญ ดำเนินการประชุม
พระวิทยา จิรปุญโญ


ฝ่ายฆาวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง ครูใหญ่
3.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ เหรัญญิก
4.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
5.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
6.คุณกิ่ง ลือดารา
7.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
8.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู
9.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา
10.คุณลัดดา สุวรรณสิงห์
11.คุณสมจิตรา เคน
12.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์
13.คุณอาพัทธ์ รอดพ่าย
14.คุณอ่อนสา โพธิ์พิธี
15.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม
16.คุณหลุยส์ อุประ
17.คุณสมยศ สุขเทวา
18.คุณกัลยา ขันธะวุฒิ
19.คุณนิศารัตน์ เมธา
20.คุณสุปราณี นาซาเรียนเปิดประชุม เวลา 12:30 น.

วาระที่ 1. เตรียมสถานที่จัดงานกฐินสามัคคี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ศาลาห้องโถงใหญ่ ตั้งเก้าอี้ 200-300 ตัว ทางด้านขวาเป็นของบริวารกฐินทั้งหมด ขอความร่วมมือทั้งฝ่ายสงฆ์ และฆารวาสมาช่วยกัน เริ่มจัดสถานที่วันที่ 11 พฤศจิกายน คุณรจนาจะเป็นผู้รับผิดชอบตบแต่งหน้าต่าง และเต้นท์ ในวันเสาร์ที่ 12 พระสงฆ์ 20 รูปจะเริ่มพิธีสวดพระพุทธมนต์ ตั้งแต่ 6:00 น.


วาระที่ 2. เริ่องต้นพุ่มเงิน จัดวางที่ตั้งโชว์ รายชื่อ บัตรคิว รับพานพุ่ม โดยมีคุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดหาทีมงาน พานพุ่มกับชื่อผู้มีจิตศรัทธาจะต้องตรงกันตามลำดับรายการ แต่เนื่องจากพานพุ่มมีจำนวนน้อย เราจึงใช้วิธีหมุนเวียนด้วยการปรับเขียนรายชื่อผู้มีจิตศรัทธา โดยมีข้อควรระวังความผิดพลาดในเรื่องลำดับต่างๆ
ในงานจะมีพิธีกร 3 คนคือคุณวีรชาติ และมหาพงษ์ดำเนินงานพิธี และมหาทัศนันท์เป็นพิธีกรทั่วไป จะมีการซักซ้อมลำดับรายการการดำเนินงานทั้งหมดในวันอาทิตย์ที่ 6 โดยมีกำหนดการต่างๆ พิมพ์ออกมาให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และดำเนินงานกันอย่างราบรื่น

วาระที่ 3. เรื่องอาหาร ถวายพระ คุณพัทธ์ และคุณออนสา เป็นผู้รับผิดชอบดูแล คุณนิศารัตน์จะเดินทางไปรับพระภิกษุสงฆ์จากนิวยอร์ก ซึ่งจะเดินทางมาถึงในวันพฤหัสบดี เวลา 14:00 น. โดยประมาณ ดังนั้น อาหารถวายพระต้องทำวันละ 2 มื้อ เริ่มวันศุกร์ที่ 11- วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน ท่านพิเชษฐ์ รับประเคน สถานที่ถวายพระเราจัดถวายในวัดวันที่ 11-12 และจัดถวายที่ห้องนักเรียนชั้นเด็กเล็กในวันที่ 13 วันงานกฐินสามัคคี จะเริ่มตักบาตรเวลา 10:00 น.ด้วยอาหารแห้งทั้งหมด 20 ชิ้นในแต่ละถาด โดยมีคุณกมลวรรณ และคุณเอ๋เป็นผู้จัดการและเตรียมถาดอาหารแห้ง

วาระที่ 4.เรื่องโรงทาน งานกฐินใหญ่ปีนี้จะจัดเป็นโรงทานทั้งหมด ไม่มีการขายของ ประมาณผู้มาร่วมงานกฐินปีนี้ 400 คน
โรงทานของวัดบอสตันคุณบยอชัยวัฒน์จะเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบอาหารหลัก คือ ก๋วยเตี๋ยว และแกงเผ็ดฟัก ส่วนใครที่มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงทานให้แจ้งมาที่วัด คุณถนอมจะเดินทางไปรับอาหารให้หากผู้จัดอาหารให้โรงทานไม่สะดวกนำอาหารมาที่วัดด้วยตัวเอง ทางวัดจะติดประกาศรายชื่อผู้ร่วมทำบุญโรงทาน และจัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้

วาระที่ 5. เรื่องของถวายวัด ชุดผ้าไตร 20 ชุด(สังคาติ จีวร ย่ามและซองปัจจัย) กระเป๋าจิงโจ้ ปัจจัยถวายพระที่มาร่วมงาน ทุกอย่างได้มีการเตรียมการเรียบร้อยแล้ว โดยมีพระคณิต คุณสมพิศ คุณกมลวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบ

1.บริวารกฐิน ผ้าไตร $99 เข้าถวายทีละ 10 คนเริ่มจากประธานคือคุณเปี่ยม สุขเทวา
2.ผ้าไตรเจ้าภาพ 20 คน
3.พานพุ่ม ทีละ 10 คน
4.พานไตร $150
5.ปัจจุปัจจัย ของชำร่วย

หากผู้มีจิตศรัทธามีความจำนงจะถวายย่ามอย่างเดียว สามารถถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ได้เลยตั้งแต่ 9:00-12:00 น. ก่อนพิธีกฐินจะเริ่ม โดยกำหนดให้เริ่มพิธีกฐินหลัง 12:00 น. เนื่องจากปีนี้มีเหตุการณ์โศกเศร้าครั้งใหญ่เราจึงไม่มีการแห่กฐินเข้าวัด แต่จะใช้การเดินขบวนกฐินอย่างสงบและมีระเบียบ


วาระที่ 6. เรื่องที่จอดรถ มีตำรวจมาดูแล ให้ความช่วยเหลือ และมีคุณต้นรับผิดชอบ กำหนดให้มีการจอดรถที่บริเวณหน้าวัด ตำรวจ และที่ตึก 41-45 ถนน North Road ซึ่งคาดว่าจะจอดได้ถึง 80 คัน โดยพระอาจารย์คณิตจะออกจดหมาย และทำป้ายบอกไว้ ณ จุดต่างๆ บริเวณหน้างาน

วาระที่ 7 เรื่องตั้งกองผ้าป่า เสนอให้มีการตั้งกองผ้าป่าทุกเดือน เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟของวัด โดยหาเจ้าภาพทุกเดือน เริ่มจากประธานในเดือนแรก โดยมี คณะสงฆ์ คณะกรรมการ สาธุชน ร่วมกันรับผิดชอบ
กำหนดให้อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีการจัดผ้าป่าวันเกิด ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะตรงกับวันที่ 27

วาระที่ 8 เรื่อง มหาสงฆ์ขอความร่วมมือ ให้มีการจัดงานสวดพระอภิธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทุกเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปีในวันที่มีการจัดงาน โดยมี คณะสงฆ์ คณะกรรมการ และสาธุชน ร่วมกันรับผิดชอบ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ทำจดหมายเชิญผู้ใหญ่ และงานลอยกระทง
เนื่องจากงานกฐินสามัคคีเป็นงานใหญ่ประจำปี มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก เพื่อภาพพจน์ที่ดีงามของวัดจึงเหมาะแก่การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความสามัคคีในครั้งนี้ให้ผู้ใหญ่ได้ประจักษ์ เราจึงออกจดหมายเชิญนายกเทศมนตรี ธนาคาร กงสุลกิตติมศักดิ์ และแขกผู้มีเกียรติ โดยคุณเบญจาจะออกจดหมาย และไปเชิญนายกเทศมนตรีด้วยตัวเอง
ท้ายนี้ จัดให้มีการขายกระทงในวันงานกฐิน โดยมีครูปุ๊ก เป็นผู้รับผิดชอบหาทีมงาน


ปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้บันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron