รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2016

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2016

Postby Tosak » Fri Dec 02, 2016 11:46 am

รายงานการประชุมพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมปัญญาสมวาร

ครั้งที่ 6/2016

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระอาจารย์คณิต อธิปุญโญ ดำเนินการประชุม

ฝ่ายฆราวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง ครูใหญ่
3.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ เหรัญญิก
4.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
5.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
6.คุณพันธิวา บัตสัน
7.คุณสุภาพรรณ มันตะสูตร
8.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู
9.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา
10.คุณลัดดา สุวรรณสิงห์
11.คุณอุลัย ลือดารา
12.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์
13.คุณอาพัทธ์ รอดพ่าย
14.คุณอ่อนสา โพธิ์พิธี
15.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม
16.คุณสุรัตน์ อุประ
17.คุณสมยศ สุขเทวา
18.คุณกัลยา ขันธะวุฒิ
19.คุณนิศารัตน์ เมธา
20.คุณซูซาน อุปการะ


เปิดประชุม เวลา 13:00 น.

วาระที่ 1. กำหนดการ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สวดพระอภิธรรมปัญญาสมวาร 50 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม ณ วัดบอสตันพุทธวราราม คณะสงฆ์และฆราวาสร่วมกันจัดงานพิธี สวดพระอภิธรรมปัญญาสมวาร 50 วันถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยจะมีการตั้งรูปและวางดอกไม้ที่บริเวณห้องโถงชั้นล่าง และจัดให้มีการสวดพระอภิธรรม ณ บริเวณชั้น 2 ในเวลา 13:00 น. หลังจากที่มีการทำบุญตักบาตรเวลา 10:00 น.

วาระที่ 2. การจัดงานกิจกรรมทอดผ้าป่าวันเกิดประจำเดือน ธันวาคม

คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ ได้แจ้งยอดรายได้จากงานกฐินใหญ่ประจำปีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาว่าในปีนี้เรามีรายได้ทั้งหมด 58,025 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่ผ่านมา 13% โดยงานกฐินปีที่แล้วมีรายได้ทั้งสิ้น 50,109 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมทั้งวันนี้มีรายได้จากการทอดผ้าป่าวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน ทั้งสิ้น 650 ดอลลาร์สหรัฐ

ในที่ประชุมกำหนดให้วันที่ 18 ธันวาคม เป็นวันงานทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมมาทำบุญร่วมกัน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการฉลองเทศกาลแจกของขวัญสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบอสตันพุทธวรารามอีกด้วย โดยคุณแลรี่จะใส่ชุดแซนตาครอสมาแจกของขวัญที่ผู้ปกครองเตรียมไว้สำหรับบุตรหลาน

วาระที่ 3. การทำบุญตักบาตรปีใหม่ประจำปี 2560

ในที่ประชุมมีมติให้ วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสวดมนต์ข้ามปี โดยจะเริ่มพิธีสวดตั้งแต่เวลา 21:00 น. เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ มีการจำหน่ายขายอาหาร และสิ่งของได้ตามปกติ หลังจากงานปีใหม่พระอาจารย์คณิต อธิปุญโญ จะลาไปร่วมงานอายุวัฒนะมงคลที่เมืองไทย และจะกลับมาร่วมจัดงานวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้บันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron