รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2017

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2017

Postby Tosak » Wed Mar 29, 2017 11:14 am

รายงานการประชุมการจัดงานสงกรานต์

ครั้งที่ 1/2017

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระคณิต อธิปุญโญ

ฝ่ายฆารวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
3.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
4.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
5.คุณสมจิตรา เคนน์
6.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา
7.คุณลัดดา สุวรรณสิงห์
8.คุณอรทัย สปริงเกอร์
9.คุณรำไพ หงษ์ทอง
10.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์
11.คุณพรรณทิวา บัวสัน
12.คุณนิศารัตน์ เมธา
13..คุณหลุยส์ บอสตัน
14.คุณถนอม ไส้กรอกอีสาน
15.คุณป้าแอ๊ว ไส้กรอกอีสาน
16.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม
17.คุณอุไร ศรีไพร
18.คุณกัลยา ขันธวุฒิ
19.คุณมาร์ช ดิแอซเปิดประชุม เวลา 12:45 น.


ประธานกล่าวเปิดประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้


วาระที่1. การจัดเตรียมงานสงกรานต์

1.1 การประกวดนางสงกรานต์บานไม่รู้โรย ครูปุ๊ก หัวหน้ากองประกวด

1.2 ผู้ควบคุมเวที และการแสดง : คุณฉัตรสุดา คุณครูเม็ดทราย และคุณครูเอ๋

1.3 ฝ่ายควบคุมจราจร : คุณต้น และคุณเบญจาติดต่อสถานที่จอดรถ

1.4 ดูแลจับฉลากรางวัล : คุณแอ๋ว ไข่มุก ครูปุ๊ก วรภัทร์

1.5 โต๊ะสรงน้ำพระ ปิดทองฝังลูกนิมิต : คุณวีรชาติ ศรีไพร คุณเบญจา แม็ควิลเลียม

1.6 ฝ่ายจัดสถานที่ : คุณวีรชาติ

1.7 ตบแต่งเวที : คุณเปี่ยม คุณรำไพ คุณเกิ้ล

1.8 ฝ่ายโภชนาการ(อาหาร) : คุณบอย คุณสา คุณเอ๋

1.9 จำหน่ายอาหาร : งานออกร้าน ร้านละ $50 ติดต่อคุณเปี่ยม

1.10 อาหารถวายพระ : คุณวรร คุณจิ๋ม

1.11 เตรียมเครื่องตักบาตร : คุณเค คุณแอ๋ว

1.12 ผ้าป่าสามัคคี : คุณต่อศักดิ์ คุณปรุง คุณปุ๊ก

1.13 ขบวนกลองยาว : คุณบอย

1.14 ศาสนพิธี : คุณวีรชาติ

1.15 ระบบเสียง คุณมาร์ช ดิแอช


วาระที่ 2. การดำเนินงาน

2.1 ดำเนินพิธีการภายในวัด : คุณมหาพงศ์

2.2 ดำเนินพิธีการด้านหน้า : คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล

2.3 พิธีการบนเวที : คุณอู๋ คุณจ๋อม

2.4 ติดต่อประสานงาน : คุณเปี่ยม สุขเทวา (617) 922-6253
คุณครูปุ๊ก (603) 759-3170
คุณเกิ้ล (978) 775-5440


วาระที่ 3. การแต่งกายของคณะกรรมการวัด อยากให้แสดงความสามัคคีพร้อมเพรียงกันด้วยการใส่เสื้อผ้าลายดอก ครูปุ๊กจะเป็นคนติดต่อทางเมืองไทยให้จัดส่งมาให้เลือกสรรกันอีกที

วาระที่ 4. รายได้จากการจัดงานฉลองการก่อตั้งวัดบอสตันพุทธวราราม ครบ 19 ปี รวมทั้งสิ้น $5,226.09ปิดการประชุม เวลา 14:15 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้จดการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron