รายงานการประชุมครั้งที่ 2-3/2017

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 2-3/2017

Postby Tosak » Sun Apr 02, 2017 4:58 pm

รายงานการประชุมการจัดงานสงกรานต์

ครั้งที่ 2-3 /2017

วันอาทิตย์ที่ 19-26 มีนาคม 2017

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระคณิต อธิปุญโญ

ฝ่ายฆารวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
3.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
4.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
5.คุณสมจิตรา เคนน์
6.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา
7.คุณลัดดา สุวรรณสิงห์
8.คุณอรทัย สปริงเกอร์
9.คุณรำไพ หงษ์ทอง
10.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์
11.คุณพรรณทิวา บัวสัน
12.คุณนิศารัตน์ เมธา
13..คุณหลุยส์ บอสตัน
14.คุณถนอม ไส้กรอกอีสาน
15.คุณป้าแอ๊ว ไส้กรอกอีสาน
16.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม
17.คุณอุไร ศรีไพร
18.คุณกัลยา ขันธวุฒิ
19.คุณมาร์ช ดิแอซ
20.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง
21.คุณสมยศ สุขเทวาเปิดประชุม เวลา 12:45 น.


ประธานกล่าวเปิดประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้


วาระที่1. การจัดเตรียมงานสงกรานต์

1.1 การประกวดนางสงกรานต์บานไม่รู้โรย ครูปุ๊ก หัวหน้ากองประกวด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยกำหนดคะแนนจากดอกไม้สด 5 คะแนน พวงมาลัย 1 คะแนน ผู้ชนะจะได้รับตำแหน่งนางสงกรานต์ประจำปี 2017 รองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 และขวัญใจประชาชนจากการนับคะแนน ผู้ชนะจะได้รับมงกุฎ สายสะพาย และรางวัลอื่นๆ อาทิ สร้อยไข่มุก กระเช้าของรางวัล และข้าวสาร

1.2 ผู้ควบคุมเวที และการแสดง : คณะครูโรงเรียนภาษาไทย คุณฉัตรสุดา คุณครูเม็ดทราย และคุณครูเอ๋ เป็นผู้ควบคุมการแสดง ครูจูนเป็นผู้กำกับเวที

-การแสดง : จินตลีลาเพลงใกล้รุ่ง ยามเย็น โอเคนะคะ ควบคุมโดยครูเม็ด ทราย
-รำวงมาตรฐาน
-การแสดงเด็กเล็ก
-เพลงลูกทุ่งชุดใหญ่จากน้องแบงค์
-การโชว์การละเล่นของไทย เซบัคตระกร้อ

1.3 ฝ่ายควบคุมจราจร : คุณกล้า คุณต้น และคุณเบญจาติดต่อสถานที่จอดรถ

1.4 ดูแลจับฉลากรางวัล : คุณแอ๋ว ไข่มุก ครูปุ๊ก วรภัทร์ ขณะนี้ได้เงินบริจาคสำหรับรางวัลมาแล้วทั้งสิ้น $1450

1.5 โต๊ะสรงน้ำพระ ปิดทองฝังลูกนิมิต ดอกไม้-ธูปเทียน เจดีย์ทราย : คุณวีรชาติ ศรีไพร คุณเบญจา แม็ควิลเลียม คุณเอ๋เป็นผู้ดูแลและจัดเตรียม

1.6 ฝ่ายจัดสถานที่ : จัดให้มีการเตรียมสรงน้ำพรบริเวณวัดด้านหน้า ก่อเจดีย์ทรายโดยใช้ทรายทั้งหมด 5 ถุง บริเวณบ่อน้ำ ทักษิณานุประทานทอดผ้าบังสุกุล โดยการเขียนชื่อผู้ล่วงลับ เชิญชวนให้นำรูป หรืออัฐิมาทำพิธีประกอบ

1.7 ตบแต่งเวที : คุณเปี่ยม คุณรำไพ คุณเกิ้ล

1.8 ฝ่ายโภชนาการ(อาหาร) : คุณบอย คุณสา คุณเอ๋ ในงานจะมีอาหารดังต่อไปนี้ ก๋วยเตี๋ยว(ครัวคุณเต๊าะ) กล้วยทอด ไส้อั่ว ไส้กรอกอีสาน(ครัวคุณแอ๊ว) ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ส้มตำ ยำแหนมข้าวทอด(ครัววัดบอสตัน) ตะโก้(จากร้าน Brown Sugar)

1.9 จำหน่ายอาหาร : งานออกร้าน ร้านละ $50 ติดต่อคุณเปี่ยม คุณครูปุ๊ก คุณเกิ้ล

1.10 อาหารถวายพระ : คุณวรร คุณจิ๋ม

1.11 เตรียมเครื่องตักบาตร : คุณเค คุณแอ๋ว พี่สา

1.12 ผ้าป่าสามัคคี : คุณต่อศักดิ์ คุณปรุง คุณปุ๊ก

1.13 ขบวนกลองยาว : คุณบอย โดยจะให้ขบวนกลองยาวมาตีด้านหน้าเวทีประกวดนางงามระหว่างที่กรรมการนับคะแนน เมื่อได้นางงามประจำปีแล้วให้ปฏิบัติหน้าที่ทันทีด้วยการเดินแห่ร่วมไปกับขบวนกองยาว

1.14 ปลูกต้นไม้ จะมีการนำต้นไม้สดมาวางเพื่อให้คนทำบุญจอง คนไทยมีความเชื่อว่าการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้จะมีผลให้มีอายุยืนยาว
โดยคุณสุพัฒน์(เบอร์ติดต่อ 508-932-4967) จะนำต้นสนความสูงประมาณ 7-8 ฟุต มาลงในวันศุกร์ และเสาร์ ที่ 28-29 เมษายน จำนวน 16 ต้น ราคาต้นละ $165 ดินราคาถุงละ $10-$20 (ถุงละ 20-25 ปอนด์) ค่าแรงคนงานคนละ $100 ใช้คนงาน 2 คน... ระหว่างที่ประชุมอยู่ คุณสุปราณี นาซาเรียน ขอประเดิมทำบุญปลูกต้นไม้จำนวน 3 ต้น เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น $600

1.15 ศาสนพิธี : คุณวีรชาติ มหานพนันท์ และมหาพงศ์

1.16 ระบบเสียง คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล และคุณมาร์ช ดิแอช


วาระที่ 2. การดำเนินงาน

2.1 ดำเนินพิธีการภายในวัด : คุณมหาพงศ์

2.2 ดำเนินพิธีการด้านหน้า : คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล

2.3 พิธีการบนเวที : คุณอู๋ คุณจ๋อม

2.4 ติดต่อประสานงาน : คุณเปี่ยม สุขเทวา (617) 922-6253
คุณครูปุ๊ก (603) 759-3170
คุณเกิ้ล (978) 775-5440


วาระที่ 3. การแต่งกายของคณะกรรมการวัด อยากให้แสดงความสามัคคีพร้อมเพรียงกันด้วยการใส่เสื้อผ้าลายดอก ครูปุ๊กจะเป็นคนติดต่อทางเมืองไทยให้จัดส่งมาให้เลือกสรรกันอีกที

วาระที่ 4. แผนกนิมนต์พระมาร่วมงาน พระคณิต อธิปุญโญจะนิมนต์พระมาร่วมงานทั้งหมด 7 รูป โดยเป็นพระที่ประจำวัดบอสตันทั้งหมด 4 รูป พระจากวัดนวมินทราชูทิศ 2 รูป และจากวัดพุทธภาวนาบอสตันอีก 1 รูปปิดการประชุม เวลา 14:15 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้จดการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron