รายงานการประชุมครั้งที่ 5.1/2017

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 5.1/2017

Postby Tosak » Sat Jul 08, 2017 4:56 pm

รายงานการประชุมประเมินผลการจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2560

ครั้งที่ 5.1/2017

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระอาจารย์คณิต อธิปุญโญ ดำเนินการประชุม

ฝ่ายฆราวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง ครูใหญ่
3.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ เหรัญญิก
4.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
5.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
6.คุณพันธิวา บัตสัน
7.คุณสุภาพรรณ มันตะสูตร
8.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู
9.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา
10.คุณลัดดา สุวรรณสิงห์
11.คุณอุลัย ลือดารา
12.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์
13.คุณอาพัทธ์ รอดพ่าย
14.คุณอ่อนสา โพธิ์พิธี
15.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม
16.คุณสมยศ สุขเทวา
17.คุณกัลยา ขันธะวุฒิ
19.คุณอนัฐพล เพ็ชรจันเปิดประชุม เวลา 12:25 น.

วาระที่ 1. ภาพรวมในการจัดงาน

งานสงกรานต์วัดบอสตันพุทธวรารามในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน ประจำปี 2560 ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี สิ่งที่ผู้มาร่วมงานชื่นชมมากที่สุดคือ ระบบการจอดรถระบบใหม่ที่กำหนดเวลารับ-ส่งชัดเจน จนผู้ที่มาร่วมงานได้รับความสะดวกสบาย และรวดเร็วขึ้นมาก นอกจากนั้นคือโรงอาหารที่ขยายแถวเป็น 4 แถว และจัดการจัดโต๊ะอาหารที่ตักง่ายขึ้น ทำให้ผู้มาร่วมงานไม่ต้องรอเข้าแถวนานเหมือนปีที่ผ่านๆมา


วาระที่ 2. รายได้จากการจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2560

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายได้จากการขาย Raffle $3,317

2.2 รายได้จากการขายพวงมาลัยจากเวทีนางสงกรานต์บานไม่รู้โรย $1,800

2.3 รายได้จากการขายกล้วยแขก $700+

2.4 รายได้จากการขายทอดมัน $600+

2.5 รวมรายได้จาก 2.1-2.4 และรายได้จากเงินทำบุญ เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น $23,972


วาระที่ 3. สรุปผลการจัดงาน ข้อดี-ข้อเสีย จากทุกฝ่าย

3.1 การออกร้านขายอาหาร และสินค้าต่างๆ มีข้อเสียต้องปรับปรุงไปใช้ในปีต่อๆ ไปคือ เรื่องการทิ้งขยะที่จะต้องขอให้ร้านค้าเก็บขยะของตัวเอง แต่ถ้าร้านค้าไม่สะดวกจะให้ทางวัดเก็บขยะให้จะขอคทาทำความสะอาด เก็บขยะเพิ่มขึ้น $20

3.2 ระบบการจอดรถ และโรงอาหารที่ได้รับคำชมในปีนี้ ทางวัด กรรมการวัดจะรักษาระดับ และนำระบบนี้ไปใช้ในปีต่อๆ ไป

3.3 ระบบเครื่องเสียงในปีนี้เสียงอื้อ ได้ยินไม่ชัดเจน ต้องหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นในงานต่อไป

3.4 เวที เนื่องจากเวทีชำรุดผุพังอยู่หลายจุด น้องอู๋พิธีกรในงานเสนอให้เราจัดกิจกรรมเพื่อหาเงินสร้างเวทีใหม่ ในที่ประชุมได้มีการเสนองานเต้นรำ สถานที่จัดงานคือตึกที่ Summerville เพราะราคาเช่าไม่แพง เคยมีคนจัดงานที่นี่เสียค่าเช่าเพียง $500

3.5 ข้อเสนอแนะจากผู้มาร่วมงาน คือขอมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กในห้องน้ำหญิง ซึ่งในที่ประชุมก็ตกลงยินดีจะจัดหามาติดตั้งให้


วาระที่ 4. เรื่องอื่นๆ

4.1 ขอความร่วมมือการจัดงานเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ชวนให้ประชาชนมาร่วมเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่า ต้นละ $99

4.2 ความพยายามในการหารายได้เข้าวัดบอสตัน ในที่ประชุม พี่กล้า ได้ชักชวนให้ทางวัดและกรรมการไปจัดงาน Folk Festival ที่เมือง Lowell ที่เราอาจสร้างรายได้จากงานนี้ได้ประมาณ $30,000 เนื่องจากเป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวไทย ลาว เขมร พม่า เวียดนาม และชาติอื่นๆ

4.3 การแจกใบประกาศนียบัตรของโรงเรียนภาษาไทย วัดบอสตัน กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ในงานจะมีโชว์ของเด็กๆ มีการแจกใบประกาศนียบัตรจากพระกิตติสารโสภณ และมีบาร์บีคิวเลี้ยงนักเรียน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ปิดท้ายงานด้วยการจัดงานประมูล เพื่อเป็นรายได้ให้กับวัดบอสตันพุทธวราราม

4.4 การเตรียมดอกไม้จันท์ 200 ดอก สำหรับจัดงานพระราชทานเพลิงศพในเดือนตุลาคมนี้

ปิดประชุมเวลา 13:59 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้บันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron