รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2017

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2017

Postby Tosak » Sat Jul 08, 2017 5:01 pm

รายงานการประชุมเฉพาะกิจ
เรื่องการจัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 2560

ครั้งที่ 6/2017

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

1.พระเทพกิตติสารโสภณ ประธานการประชุม
2.พระไพรวัล


ฝ่ายฆารวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
3.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
4.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
5.คุณสมจิตรา เคนน์
6.คุณสมพิศ ศพลักษณานนท์

8.คุณกล้า ศรีทอง
9.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู
10.คุณสมยศ สุขเทวา

เปิดประชุม เวลา 15:45 น.


วาระที่ 1. ประธานแจ้งให้ทราบ

เรื่องกฐินพระราชทานที่สมเด็จพระวันรัตเป็นประธานในปี 2560 นี้ ท่านสมเด็จฯ จะเป็นผู้แจ้งวันเวลาตามที่ท่านสะดวก ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากงานพิธีพระราชทานเพลิงศพจากเมืองไทยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยคาดว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โดยระหว่างนี้ท่านอนุญาตให้ทางวัดบอสตันสามารถรายงานความต้องการในการจัดงานปีนี้ได้ เนื่องจากสมเด็จฯ มีความเห็นใจที่ทางวัดขาดผู้นำทางศาสนาหรือเจ้าอาวาสมาพักใหญ่ กำหนกให้งานกฐินปีนี้มีชื่อว่า
“กฐินสามัคคีประจำปี 2017”

1.1 วัดบอสตันต้องจัดหาวัดประจำพรรษา 5 รูป ถ้าพระไม่พอขอให้รีบแจ้ง ท่านสามารถนำพระมาเสริมจากวัดไทยที่มลรัฐเท็กซัสได้
1.2 สมเด็จพระวันรัตได้แจ้งการจัดงานกฐินเพื่อวัดบอสตันกับพระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
1.3 พระเทพกิตติวิมล จะออกหนังสือเชิญพระทั้งหมดในสหรัฐอเมริกามาร่วมงานกฐินของวัดบอสตัน
1.4 กองกฐินสามัคคีประจำปี 2560
1.4.1 กองกฐินจากสมเด็จพระวันรัต 1 กอง
1.4.2 คณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาจะรวมกันเป็นกองกฐิน 1 กอง
1.4.3 คณะฆารวาสวัดบอสตันพุทธวราราม 1 กอง

1.5 อนุญาตให้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์ว่าสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานงานกฐินสามัคคีประจำปี 2560 ของวัดบอสตันพุทธวรารามได้


วาระที่ 2 การประสานงานการจัดงานกฐินสามัคคีวัดบอสตันพุทธวราราม ประจำปี 2560

2.1 ท่านเจ้าคุณกิตติสารโสภณ จะช่วยประสานงานส่งจดหมายให้พระที่เมืองไทยเพื่อขอความร่วมมือในการจัดงานกฐินให้วัดบอสตันพุทธวราราม
2.2 พระจากเมืองไทยจะออกหนังสือส่งรายชื่อให้ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
2.3 ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา จะออกจดหมายเชิญชวนไปยังวัดต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะชักชวนประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในแคนาดามาร่วมงานด้วย

วาระที่ 3 ปัญหาประชาชนคนไทยมาวัดบอสตัน และไม่มีพระพำนักอยู่ที่วัด

ในที่ประชุมได้ขอให้มีการแก้ปัญหาเรื่องมีประชาชนคนไทยมาทำบุญที่วัด แต่ไม่มีพระพำนักที่วัดในวันธรรมดา และผิดหวังกลับไป ท่านเจ้าคุณกิตติจึงเสนอให้ไขปัญหาด้วยการขอให้พระประจำวัดอย่างน้อย 1 รูป
ปิดการประชุมเวลา 17:15 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้จดบันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron