รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 2/2017

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 2/2017

Postby Tosak » Wed Nov 01, 2017 11:19 pm

รายงานการประชุม
วาระการประชุมครั้งที่ 2/2560
ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
ประชุมและขอความคิดเห็นทางโทรศัพท์รายชื่อคณะกรรมการ
1. คุณธีรเดช เวชธนากร นายกสมาคม
2. คุณอณัฐพล เพ็ชรจั่น รองนายกสมาคม
3. คุณละเมียด เวชภักดิ์ รองนายกสมาคม
4. คุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
5. คุณปิยะนุช พรมพลอย รองนายกสมาคม


เนื่องด้วย สมาคมไทยบอสตัน ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนภาษาไทยวันอาทิตย์ วัดบอสตันพุทธวราราม ได้จัดทำโครงการ Gatsby Charity Night กาล่าการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือการดำเนินงานของโรงเรียนวัดไทยในเขตบอสตัน อีกทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยในเขตบอสตันและใกล้เคียงได้มาพบปะสังสรรค์ ในบรรยากาศงานแบบไทย โดยทางโครงการมุ่งหวังที่จะให้ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการผู้ร่วมการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นจากบุคลากรม, หน่วยงาน, ร้านอาหารและกิจการต่างๆ ของคนไทย ในเขตบอสตัน ได้ผสานความร่วมมือร่วมใจกัน สร้างความสามัคคีในกลุ่มชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างแดน รวมทั้งเพื่อสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมชความเป็นไทยให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน
โครงการ Gatsby Charity Night กาล่าการกุศลในครั้งนี้ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ Sunday September 17th, 2017 เวลา4.30pm – 9pm ณ Arts of the Armory, Somerville, MA โดยรูปแบบของการจัดงาน ได้จำลองบรรยากาศของประเทศไทยในสมัยแฟชั่นยุคแกสบี้ จริงๆ เรียกกันว่ายุคแจ๊ส (Jazz age) อยู่ช่วงปี 1920-1930 หรือช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 ของไทย เป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยผู้เข้าร่วมงาน นอกจากจะเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มแบบบุฟเฟต์แล้ว ยังมีการแสดงบนเวที, ดนตรีลีลาส และร่วมลุ้นไปกับ Raffle อีกด้วย


การประเมิณผลโครงการ Gatsby Charity Night
เชิงปริมาณ
1.ผู้เข้าร่วมในโครงการ
โครงการ Gatsby Charity Night มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน โดยแบ่งเป็นทีมงาน 50 คน และผู้เข้าร่วมงาน 150 คน

2.รายได้จากการจัดทำโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
โครงการ Gatsby Charity Night มียอดรายรับจากการจัดทำโครงการทั้งสิ้น $10,214 โดยแบ่งเป็น
-รายได้จากผู้สนับสนุนโครงการ $3,368
-รายได้จากการขายบัตร $6,050
-รายได้จาก raffle และดอกไม้ $705
-รายได้สมทบทุนจากญาญ่า หญิง $91
รวมทั้งสิ้น $10,214

3.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
โครงการ Gatsby Charity Night มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น $4,391 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4.รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
โครงการ Gatsby Charity Night ได้มอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจำนวน $5,823ให้แก่ส่วนต่างๆ ดังนี้
-สมทบทุนโรงเรียนภาษาไทยวันอาทิตย์ วัดบอสตันพุทธวราราม $4,500
-สมทบทุนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ $300
-สมทบทุนสมาคมไทยบอสตัน $700
-สมทบทุนโครงการ รำถวายอาลัยในหลวงร.๙ $323
รวมทั้งสิ้น $5,823

เชิงคุณภาพ
1.สถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน มีขนาดพอเหมาะกับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และมีความพร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในงาน รวมทั้งมีการตกแต่งอย่างสวยงามตามรูปแบบของงาน
3. อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติดี ถูกจัดแต่งได้อย่างสวยงาม และเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน
4.กิจกรรมต่างๆ ทั้งบนเวทีและโดยรวมของงาน มีความต่อเนื่องลื่นไหล ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ได้รับความบันเทิงกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
5.ผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกคนทุกฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน และร่วมกันดำเนินงานออกมาเป็นที่ประสบความสำเร็จ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นด้วยคณะกรรมการสมาคมรับทราบ
1. คุณธีรเดช เวชธนากร ...................................................................
2. คุณอณัฐพล เพ็ชรจั่น ...................................................................
3. คุณละเมียด เวชภักดิ์ ...................................................................
4. คุณเปี่ยม ศุขเทวา ...................................................................
5. คุณปิยะนุช พรมพลอย ...................................................................คุณถนอมสร้อย สรรพศรี ผู้บันทึกการประเมิณผล
คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล ผู้ตรวจสอบและแก้ไข

Image
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2778
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest