รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 6/2558

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 6/2558

Postby Tosak » Wed Mar 02, 2016 10:33 am

รายงานการประชุม
วาระการประชุมครั้งที่ 7/2558
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สถานที่ประชุม บ้านคุณธีรเดช เวชธนากร นายกสมาคม เลขที่ 29 Furber Lane in newton center, MA 02459
ประชุมเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณธีรเดช เวชธนากร นายกสมาคม
2. คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล รองนายกสมาคมและประธานกรรมการ
3. คุณละเมียด เวชภักดิ์ รองนายกสมาคม
4. คุณภรณี มณีเพชร เลขานุการ
5. คุณพลวัฒน์ ศิลป์สาคร กรรมการ
6. คุณอัทธเมศร์ ธนเดชเรืองโรจน์ กรรมการ
7. คุณธนวัฒน์ ศรีชราชัย กรรมการ
8. คุณวิสูตร ศีกษาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ

วาระการประชุมที่ 2 แจ้งรายงานรายได้รายจ่ายงาน Thai Night 2015
วาระการประชุมที่ 3 ประเมินผลการจัดงาน Thai Night 2015
วาระการประชุมที่ 4 กำหนดการจัดงานต่างๆ ในปี 2016
-Thai Fair
-Winter Sport Day
-Thai Sport Day
-Thai Night 2016

วาระการประชุมที่ 5 การจัดหางบประมาณในการดำเนินการปี 2016

วาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ

วาระการประชุมที่ 1: เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ

- ทาง KTBF จะจัดงาน 100ปี สมเด็จมหิดลมาศึกษา Public Health, Harvard Med School ในบอสตัน วันที่ 26,27 สค 2559 คณะกรรมการลงมติขอไม่ร่วมช่วยดำเนินงานตามที่ KTBF ขอให้หาการแสดงและอาหารในวันงาน
- วัดบอสตันเชิญจัดงานโขนเรื่อง "พระรามตามกวาง" ตอนเดือนเมษา 2016
คณะกรรมการสนใจงานนี้ แต่ขอเข้าร่วมประชุมกับทางวัดก่อนตัดสินใจ

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ


วาระการประชุมที่ 2: แจ้งรายงานรายได้รายจ่ายงาน Thai Night 2015
- แจ้งรายงานรายรับรายจ่ายงาน Thai Night 2015 งานนี้ได้รายรับพอดีกับรายจ่าย
แต่อาจจะไม่พอ ถ้ามีผู้โชคดีถูก Raffle รางวัลที่ 1 มาขึ้นเงินรางวัล
Thai Night 2015
รายได้
ขายบัตร
Vip 30 ใบ $ 59.00 $ 1,770.00
Vip 0 ใบ $ 49.00 $ -
บัตร ิ160 ใบ $ 29.00 $ 4,640.00
หน้างาน 1 ใบ $ 30.00 $ 30.00
หน้างาน 3 ใบ $ 59.00 $ 177.00
194 $ 6,617.00
รายได้อื่นๆ
เครื่องดื่ม $ 1,170.00
beer เหลือขาย 4 $ 25.00 $ 100.00
Win เหลือขาย 0 $ 60.00 $ -
ดอกไม้ $ 320.00
ปาเป้า $ 270.00
บูดขายขนม $ 225.00
หมูสวรรค์ $ 100.00
เมียงคำ $ 44.00
รายได้สปอร์เซอร์ $ -
dagar $ 500.00
กล่องบริจาค $ 329.00
CSI $ 300.00
donation $ 80.00
$ 10,055.00

ค่าใช่จ่าย
ค่าเช่า Hall $ 5,300.00
แสงเสียง
Bank $ 300.00
ณ บอสตัน $ 800.00
Fashion Show $ 800.00
ป้ายงาน $ 100.00
ตบแต่งสถานที่ $ 300.00
จาน+กระดาษ $ 55.00
Bj+TJ $ 236.42
สายไฟ อุปกรณ์
ไวน์ $ 481.00
ทิปคนทำความสะอาด $ 300.00
ของใช่ในงาน $ 601.31
stage เบิก $ 60.00
Ticket+Reffle $ 454.63
$ 9,788.36
ยอดกำไรขาดทุน $ 266.64

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย


วาระการประชุมที่ 3: ประเมินผลการจัดงาน Thai Night 2015
ค่าสถานที่จัดงานที่เดิมแพงเกินไป บัตรเข้างานแพง คนร่วมงานน้อยไปเพราะมีเวลาโปรโมทงานน้อย บางทีอาจจะ มีอาหารบางอย่าง เช่น Appetizer แจกฟรีบ้างหรือมีคูปองแลกอาหารจากทางสมาคม
- ทางสมาคมยื้มเงินคุณละเมียดไปซื้อแสงในการจัดงานและมีข้อตกลงจะผ่อนเงินคืนทุกปี ปีละ $1,500 เริ่มจ่าย ดือน 2016 ไม่มีดอกเบี้ย ยอด $5,922.90

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย


วาระการประชุมที่ 4: กำหนดการจัดงานต่างๆ ในปี 2016
1) Thai Fair (1st Thai Fair in Boston) ยังรอหาข้อมูลในการจัดงาน ดูสถานที่ตรง Copley Sq และ King Bhumibol Sq. ต้องติดต่อกับทาง City ว่าเขามี Requirement อะไรบ้าง และต้องดำเนินการเรื่องขอ Sponsor
2) Winter Sport Day จัดได้แต่เกรงว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายสูง อาจจะไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป
3) Thai Sport Day
- ต้องหาสถานที่จัดงานใหม่ในเดือน June ขอสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาครั้งที่ผ่านมา เพื่อมาประเมิณผล การจัดงานด้วย
- กีฬาที่จะจัดในปี 2016 มี Soccer, Basket Ball, Badminton, Golf, Bowling-Pool-Pingpong
เริ่มโปรโมทงานวันที่ March 15th, 2016 จัดงานวันที่ May 29, June 5, 12 วันปิด June 26th, 2016(Sun)
- Golf แข่งสัปดาห์แรก, Bowling-Pool-Pingpong แข่งวันเดียวจบ วันปิดงาน
4) Thai Night 2016
- ต้องเริ่มโปรโมทงานตั้งแต่วันที่ Aug 15th, 2016 จะมีการประกวดคาราโอเกะ เริ่มประกวดเดือน ต.ค. 2016 ทั้งหมด 3 Weekend สัปดาห์ละ 15-16 คน จะคัดเข้ารอบ (Max) ประมาณ 10 คน เพื่อมาประกวดใน รอบชิงวัน Thai Night 2016 ทั้งนี้ยังหาสถานที่ในการจัดงานประกวด Karaoke ไม่ได้ ต้องการสถานที่จุคนได้ 100 คน
- วันงาน ทางสมาคมน่าจะจัดทำ TAOB History Presentation เพื่อแสดงผลงานที่ผ่านมาของทางสมาคม ชาวไทย ในบอสตันจะได้เห็นถึงประวัติความสำคัญของการมีสมาคมไทยในบอสตัน

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย


วาระการประชุมที่ 5: การจัดหางบประมาณในการดำเนินการปี 2016

- สมาคมจะจัดพิมพ์ TAOB Newsletter ออกทุกๆ 2 เดือน หา Sponsor จากองค์กรต่างๆในบอสตันที่สนับสนุน Non-Profit Organization (Research)
- สมาคมน่าจะรับเด็ก OPT มาฝึกงานทางด้านเอกสารและขอ Sponsor ให้กับสมาคม
ให้ทดลองทำงานก่อน Sign OPT

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 6: เรื่องอื่นๆ

- รางวัลงาน Karaoke ชนะเลิศที่ 1 รับ $2,000, ที่ 2 รับ $1,000 , ขวัญใจมหาชน 1 รางวัล รับ $500 , นักร้องเสียงดี 5 รางวัล รับ $300 (รางวัลปลอบใจ) รอบคัดเลือก ให้คะแนนโดยประกวดร้อง 2 เพลง ช้า,เร็ว นำคะแนนมาหาร 2 ออกเป็นคะแนนตัดสิน คัดเข้ารอบ 10 คน อาจจะจัดที่ Wonder Bar, Allston
- Health Insurance สมาคมน่าจะลองรวบรวมสมาชิกชาวไทยเพื่อซื้อประกันสุขภาพราคาถูกได้
- ประชาสัมพันธ์สมาคมไทยในบอสตัน ให้ชาวไทยใน New England มอง TAOB ในภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีขึ้น

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

คุณภรณี มณีเพชร ผู้บันทึกการประชุม
คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล ผู้ตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron