รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2559

Postby Tosak » Wed Oct 12, 2016 10:06 am

วาระการประชุมครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
สถานที่ประชุม: ณ ร้านมณเฑียร 63 Stuart St Boston, MA 02116
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณธีรเดช เวชธนากร นายกสมาคม
2. คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล รองนายกสมาคมและประธานกรรมการ
3. คุณคุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
4. คุณวิสุตร์ ศึกษาการ คณะกรรมการสมาคม
5. คุณไพจิตร จันทร์มานะเจริญ คณะกรรมการสมาคม
6. คุณถนอมสร้อย สรรพศรี คณะกรรมการสมาคม
7. คุณทัชพงษ์ ขจรรัตนวณิชย์

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 แจ้งเรื่องกาจัดงานThai Night 2016
วาระการประชุมที่ 3 หาลือเรื่องการจัดงาน Thai Fair 2016
วาระการประชุมที่ 4 ร่วมหารือเรื่องการ เขียนใบเสนอโครงการ
วาระการประชุมที่ 5 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน
วาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
- ประธานการประชุมแจ้งให้ทราบว่าทางสมาคมโดยมีวาไรตี้ มีความคิดเห็นว่าจะมีการจัดประกวดบอสตันไทยคาราโอเกะ กันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมีนาคม น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าปีก่อนๆ ที่เคยจัดมา เพราะฉะนั้น Thai Night ปีนี้เลยยังไม่ทราบว่าจะจัดในรูปแบบใด

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 2 แจ้งเรื่องกาจัดงานThai Night 2016
• ทางสมาคมจะไม่จัดงาน Thai Night 2016 เนื่องจากไม่รู้ว่าแน่นใจว่าจะจัดงานในรูปแบบใด หรือมีศิลปินคนใดมา แต่คิดว่าจะเปลียนจากการจัดงาน Thai Night เป็น งาน Thai Fair ในช่วงเดือนเมษายนแทน
สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 3 หาลือเรื่องการจัดงาน Thai Fair 2016
• ยังสรุปเรื่องสถานที่จัดงานไม่ได้ ว่าจะจัดที่ Watertown หรือที่ Quincy เนื่องจากต้องรอข้อมูลจากทาง Quincy ในเรื่องของราคา ซึ่งในที่ประชุมได้คำนึงถึงการเดินทาง และสถานที่จอดรถของผู้ที่จะมาร่วมงาน (สถานที่ตั้งที่จัดงานเป็นหัวใจสำคัญของงาน)
• ยังสรุปวันที่จะจัดงานไม่ได้ ว่าจะจัดช่วง April 2017 หรือเปล่า เพราะถ้าจัดก็มีมีงานสงกรานต์ของ วัดบอสตันพุทธวราราม และวัดนวมินทรราชูทิศ
• ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงาน 2000 คน โดยมีนักเรียนไทยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญาโท คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในงาน
• โปรโมทงานในช่องทางต่างๆ รวมไปถึงการแจกบัตรเข้างานกับร้านอาหาร
• อยากจัดงานเป็น Theme: Thai Street Food คล้ายๆ งาน Japanese Festival หรืองานของคนลาว ที่เมือง Lowell แต่ยังยังเป็นห่วงเรื่องของ การควบคุมอาหารให้ได้สุขลักษณะ อุณหภูมิและอื่นๆ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 4 ร่วมหารือเรื่องการ เขียนใบเสนอโครงการ
• คุณถนอมสร้อย สรรพศรี รับอาสา จะเป็นผู้เขียนร่างเสนอโครงการเป็นภาษาไทย และให้คุณเอสซึ่งเป็นผู้ช่วยนายกสมาคมช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 5 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน
• ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
• ฝ่ายสถานที่
• ฝ่ายการออกบู้ท
• ฝ่ายพิธีสงฆ์
• ฝ่ายเวธีและการแสดง
• ฝ่ายการประกวด Miss Thai - Boston 2017
• ฝ่ายจัดหา Sponsor
• ฝ่ายการเงิน
• ฝ่ายเอกสาร
• ฝ่ายสวัสดิการ
• ฝ่าย Staff ในวันงาน
ทางสมาคมยังต้องการคนมาช่วยงานในแต่ละฝ่ายอีกมาก โดยมีคุณต่อศักดิ์อาศารับผิดชอบหลัก

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ
• จัดงานและเสนอรางวัล Karaoke


สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

คุณทัชพงษ์ ขจรรัตนวณิชย์ ผู้บันทึกการประชุม
คุณธีรเดช เวชธนากร ผู้ตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest