รายงานการประชุมการจัดงานดนตรีเทอดพระเกียรติ 1/2016

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมการจัดงานดนตรีเทอดพระเกียรติ 1/2016

Postby Tosak » Tue Nov 29, 2016 6:25 pm

รายงานการประชุมการจัดงานดนตรีเทอดพระเกียรติ
ครั้งที่ 1/2016
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
ณ Berklee College of Music

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิสูตร ศึกษาการ
2. คุณเชษฏ์ สุวรรณรัตน์
3. คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ
4. คุณวิชชุพร จริงจิตร
5. คุณปิยภทร์ ไร่ทิม
6. คุณพลวัฒน์ ศิลป์สากร
7. คุณชุมพล บุนนาค
8. คุณณภัทร ขาวไพศาล
9. คุณธนวัฒน์ ศรีชราชัย
10 คุณวิริยาภา จันทร์สุวงศ์
11 คุณจุลพรรณน์ ติละพรพัฒน์

เปิดประชุมเวลา 18:15 น.

วาระที่ 1. รายละเอียดสถานที่

สถานที่ในการจัดงาน คือ Berklee Performance Center(BPC) ที่มีขนาดจุผู้ชมได้ 1216 ที่นั่ง โดยการติดต่อของคุณจุลพรรณน์ สรุปว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายที่ยังประมาณการไม่ได้ ทาง BPC เรียกประเภทงานของเราว่า Pro Show และแจ้งว่าจะมีส่วนลดให้ $4,000 จากใบเสร็จเรียกเก็บเงิน แต่เราอาจจะประมาณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ได้จากราคาค่าเช่าปกติที่ราคา $7,500 รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายจาก options ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการใช้สถานที่ที่มีชื่อเสียง ในที่ประชุมคุณณภัทร(ต้น) ซึ่งเป็น sound engineer แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดในการทำงานว่า จะมีทีมอาชีพ Crew VDO ทีมช่างภาพ 4 คน โดยจะประจำบนเวที 2 คน และเก็บภาพในงานข้างล่างอีก 2 คน เจ้าหน้าที่ Back stage ใช้ 5 คน เพื่อดูแลบนเวที 2 คน จัดการงานทุกอย่าง 1-2 คน คุมแสงไฟในการโชว์ 1 คน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลของทาง BPC เท่านั้น โดยที่เราสามารถสื่อสารความต้องการได้ว่าต้องการลักษณะภาพ และงานทุกอย่างแบบไหน คุณเชษฏ์ คุณจุล และคุณต้นจะเข้าไปขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน เพื่อมาคำนวณค่าใช้จ่าย และวางแผนงานกันต่อไป

วาระที่ 2. เป้าหมายการจัดงาน

1.เพื่อสืบสานอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2.ร่วมน้อมรำลึก และแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชน

3.รายได้จากการบริจาค และสมทบทุนของผู้ชมงานดนตรีในครั้งนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านใด ในที่ประชุมได้เสนอให้นำรายได้ที่เหลือไปร่วมกับโครงการในพระราชดำริ หรือนำไปร่วมกับมูลนิธิ The King Of Thailand Birthplace Foundation(KTBF) ที่กำลังร่วมกับ Mount Auburn Hospital ทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในส่วนของเรื่องนี้จะนำไปโหวตในที่ประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3. Budget & Expenses

เราต้องหาสปอนเซอร์เพื่อนำมาใช้จ่ายในการจัดงาน และหาช่องทางรวบรวมเงินบริจาคจากผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ เนื่องจาก ทาง BPC มีเงื่อนไขว่าไม่ให้นำ Donation Box เข้ามาในงาน แต่สามารถหาช่องทางในการระดมเงินได้ทางอื่น เช่นการประกาศแหล่งที่ผู้ชมดนตรีสามารถให้การสนับสนุนงานดนตรีในครั้งนี้ BPC อนุญาตให้เราใช้ชื่อ Sponsor by Berklee หรือ Support by Berklee ได้แต่ไม่อนุญาตให้อ้างชื่อนอกเหนือจาก 2 สิ่งที่กล่าวมาในข้างต้น

วาระที่ 4 รูปแบบการจัดงาน

1.Ticket systems ทาง BPC มีการรักษาความปลอดภัยโดยจะไม่ให้ผู้ที่ไม่มีบัตร หรือ Tag เข้างาน ปกติในงานใหญ่จะมีคนตรวจตั๋วประมาณ 8 คนต่อหนึ่งโชว์ มีหน่วยรักษา ความปลอดภัยยืนคุมประตูทั้งหมด 5-6 ประตู เรามีทางเลือก 2 ทางคือ ให้ผู้ที่สนใจรับชมรับฟังงานนี้ลงทะเบียน และพิมพ์ตั๋วออกมาด้วยตัวเอง หรือให้ทาง BPC พิมพ์ตั๋วทั้งหมดให้เราออกมาแจกจ่ายเอง ในส่วนนี้เราอาจติดต่อเคาน์เตอร์ข้างหน้าให้จัดทำตั๋วโดยปกติจะเปิดให้รับก่อน 2-3 สัปดาห์ก่อนวันงาน ทั้งนี้เราสรุปกันต่อไปหลังจากที่คุณจุลเข้าไปคุยรายละเอียดในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้

2.ที่นั่งสำหรับแขกวีไอพี จะมีการกันที่นั่ง 2 แถวหน้าสำหรับแขกวีไอพี ทีมงานกำลังลิสต์รายชื่อแขกวีไอพี ซึ่งขณะนี้ได้มีการเชิญแขกสำคัญคร่าวๆ ดังต่อไปนี้แล้ว ได้แก่สถานกงสุลนครนิวยอร์ก โดยมีท่านรองกงกุลรับปากมาร่วมงาน คุณ Jo Mirano กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์นครบอสตัน และคุณชาลี ไตรรัตน์ รองกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ คุณชลธณี แก้วโรจน์ ประธานมูลนิธิ KTBF มีการเสนอในที่ประชุมให้แจก access pass สำหรับแขกผู้ใหญ่ และแขกวีไอพี และเตรียมบรรไดขึ้นเวทีสำหรับแขกผู้ใหญ่ที่จะขึ้นไปกล่าวบนเวที

วาระที่ 5. หน้าที่ในการทำงานของแต่ละฝ่าย

1.เหรัญญิก ทำหน้าที่ ควบคุมการหาสปอนเซอร์ เราจะใส่ชือผู้มีอุปการะคุณหรือสปอนเซอร์ในสูจิบัตร และป้ายโลโก้ตรงทางเดินเข้างาน

2.Creative Director เชษฏ์จะทำหน้าที่คิดรูปแบบงาน คุมงานทั้งหมด โดยมีคุณณภัทร(น้องต้น) เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทีมงานของ BP

3.ประชาสัมพันธ์ จัดทำโปสเตอร์ สูจิบัตร ร่างจดหมายเชิญ ในส่วนของประวัติเพลงมีนักเรียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิดและ MIT ช่วยทำประวัติของเพลงเป็นภาษาอังกฤษ วีดีโอสัมภาษณ์นักร้องว่ามีความรู้สึกอย่างไรขณะที่ร้องเพลงพระราชนิพนธ์

4.ฝ่ายนักร้อง นักดนตรี

5.ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่เตรียมน้ำ อาหาร และ Tag สำหรับ Staff ทั้งหมด

6.Stage Manager ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเวที และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของ BPC

ปิดประชุมเวลา 20:15 น.
ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้บันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest