รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

Postby Tosak » Wed May 08, 2013 2:00 pm

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ ร้านอาหารมณเฑียร 63 Stuart St. Boston, MA 02116
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคม
2. คุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
3. คุณพีรพล สุจินัย กรรมการ
4. คุณภรณี มณีเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
5. คุณธีรเดช เวชธนากร ฝ่ายจัดหารายได้
6. คุณพิสุทธิ์ ธีรศักดิ์สุวรรณ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

วาระการประชุม

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 รับรอง รายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระการประชุมที่ 3 ประเมินผล การจัดงาน Thai Sports Day
วาระการประชุมที่ 4 เรื่องการจัดทำหนังสือ Thai Night 2010
วาระการประชุมที่ 5 รูปแบบการจัดงานและอื่นๆ
วาระการประชุมที่ 6 จัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
วาระการประชุมที่ 7 การจัดหาสปอร์เซอร์
วาระการประชุมที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
● ทางบริษัท Dadgar Insurnce ให้การสนับสนุนงาน Thai Night 2010 เป็นจำนวนเงิน 5000 USD และเงินรางวัลสลากสมาคม เป็นจำนวนเงิน 5000 USD

● ทางบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนงาน Thai Night 2010 เป็นจำนวนเงิน 500 USD สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนของการประกวด Karaoke รวมถึง เบียร์จำนวน 25 ลัง และให้การสนับสนุนการประกวด Karaokeรอบคัดเลือก โดยซื้อเบียร์10 ลัง แถม1 ลัง และลดราคาให้อีก 6 USD ต่อลัง

● การประกวด Boston Thai Karaoke contest จัดคัดเลือกรอบแรกเพลงที่หนึ่งวันที่ 16,17 และ 23 พฤศจิกายน 2010รอบแรกเพลงที่สองวันที่ 6,7 และ 13 ตุลาคม 2010
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
● ประธานนำเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย


วาระการประชุมที่ ๓ ประเมินผล การจัดงาน Thai Sports Day

● ประธานเลื่อนไปประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ


วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องการจัดทำหนังสือ Thai Night 2010

● เนื้อหาของหนังสือเป็นการรวบรวมรูปกิจกรรมทั้งปี และแนะนำสถานที่เที่ยวในBoston
● อัตราค่าโฆษณา
○ หน้าขาวดำ หน้าละ 100 USD
○ ปกในสี หน้าละ 400 USD
○ ปกนอกสี หน้าละ 500 USD
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ ๕ รูปแบบการจัดงานและอื่นๆ

● ให้ line อาหาร อยู่ด้านข้างของโต๊ะที่นั้ง และใช้ไฟส่องสว่าง
● ราคาบัตรงาน Thai Night 25 ต่อคน
● จัดโต๊ะกรรมการประกวดหนึ่งโต๊ะยาว
● ราคาต่อโต๊ะ มีทั้งหมด 45 โต๊ะ
● VIP 1 500 USD มีทั้งหมด 6 โต๊ะ โดยแบ่งให้ บริษัท Dadgar Insurnce และกงศุลรายละ 1 โต๊ะ
● VIP 2 400 USD มีทั้งหมด 8โต๊ะ
● ธรรมดา 25 USD

● ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ ๖ จัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ

● ให้คุณ พิสุทธิ เป็น Stage manager
● ให้คุณ คุณเปี่ยม ศุขเทวา จองสถานที่
● ให้คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล จองแสงสีเสียง

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ ๗ การจัดหาสปอร์เซอร์

- ได้จัดหาเจ้าหน้าที่โทรขอสปอร์เซอร์ แทนนายกสมาคม
- นายกสมาคมโทรเฉพาะผู้สนับสนุนรายใหญ่ๆ เท่านั้น
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย
วาระการประชุมที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

-สรรหาตัวผู้ลงสมัครนายกสมาคมไทยบอสตัน คนใหม่
โดยให้นายกสมาคมคนปัจจุบันลงสมัคร อีกครั้ง และให้ติดต่อให้คุณวิสูตร ศึกษาการ คุณอานัต ดวงประทีป คุณธีรเดช เวชธนากร ลงสมัครด้วย


ปิดประชุมเวลา ๑๕.00 น.

บันทึกการประชุม
● คุณพีรพล สุจินัย

ตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุม
● คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron