รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

Postby Tosak » Wed May 08, 2013 2:01 pm

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
ณ ร้านอาหารมณเฑียร 63 Stuart St. Boston, MA 02116
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคม
2. คุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
3. คุณปิยนุช พรมพลอย รองนายกสมาคม
4. คุณภรณี มณีเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
5. คุณธีรเดช เวชธนากร ฝ่ายจัดหารายได้
6. คุณพิสุทธิ์ ธีรศักดิ์สุวรรณ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

วาระการประชุม
วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระการประชุมที่ 3 ประเมินผลการจัดงาน Thai Sports Day
วาระการประชุมที่ 4 คาามคืบหน้าในการจัดทำหนังสือ Thai Night 2010
วาระการประชุมที่ 5 ตารางเวลาการแสดงต่างๆบนเวที
วาระการประชุมที่ 6 จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
วาระการประชุมที่ 7 การจัดจำหน่ายบัตรและสลากสมาคม
วาระการประชุมที่ 8 เรื่องอื่นๆ
เปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
จะมีการจัดกงศุลสัญจร
ทางสมาคมได้ส่งจดหมายเชิญท่านกงศุลเรียบร้อยแล้ว และท่านจะมาเป็นประธานในงาน Thai Night 2010
สำหรับธุรกิจ ร้านค้า ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับหนังสือ Thai Night 2010 จะได้รับบัตรเข้างานฟรี 1 ใบ ต่อ 1 หน้าหรือ ครึ่งหน้าโฆษณา
บริษัท Dadgar Insurant จะเป็น สปอนเซอร์รายใหญ่ ให้ทางสมาคมในการจัดงาน Thai Night 2010 ดังนี้
เงินรางวัลการประกวด $ 5,000 เงินรางวัล Raffle $ 5,000
เบียร์สิงห์ให้เงินรางวัลขวัญใจการประกวด KARAOKE $ 500 และให้เบียร์ 25 ลัง (ซื้อ 10 ลังแถม 1 ลัง)
จะลดราคาเบียร์ให้ด้วย
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย
- - -

วาระการประชุมที่ 3 ประเมินผลการจัดงาน Thai Sports Day
บัญชี Thai Sports Day 2010 by Thai Association of Boston
รายได้ รายจ่าย
นักกีฬาจ่ายก่อนแข่งขัน $280.00
ที่สนาม Jilly $270.00
ที่สนาม MIT $220.00
ที่สนามปิด $443.00 $1,213.00
food $122.00
Drink $130.00 $252.00
Sponsor by Dadga $1,200.00
เสือนักกีฬา $1,400.00
ค่าใช่จ่ายสนามแข่งขัน $460.75
Park $300.00
ช้อน ซ่อม กระดาษ $150.95
Ice&Mic $81.62
ถ้วยรางวัลเพิ่มเติม $71.27
Total $2,665.00 $2,464.59
กำไร-ขาดทุน $200.41
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 4 คาามคืบหน้าในการจัดทำหนังสือ Thai Night 2010
Thai Night 2010 Annual Book
format คล้ายของปีที่แล้ว แต่เปลี่ยนเรื่องในหลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในบอสตัน
มีการจัดพิมพ์ ทั้งหน้าสีและขาว ดำที่โรงพิมพ์ Tristar สั่งพิมพ์จำนวน 500 เล่ม
Theme งานปีนี้คือ We love Music ซื่งโชว์หลักของเราจะเป็นโชว์จากผู้ผ่านเข้ารอบ KARAOKE
มาคัดเลือกผู้ชิงชนะเลิศในงานปีนี้
ได้มีการขอเบิกค่าโทรศัพท์และอื่นๆ สำหรับ การขอเงินสปอนเซอร์หนังสือ Thai Night 2010 ให้แก่ผู้ขอสปอนเซอร์
หนังสือได้จัดทำโดย คุณแอน ภรณี และเริ่มพิมพ์ เรียบร้อย
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 5 ตารางเวลาการแสดงต่างๆบนเวที
กำหนดการ Thai Night 2010
7.00-8.00 วงที่ 1 วงคุณตั้ม 1 ชั่วโมง
8.00-8.15 พิธีกรขึ้น ประธานกล่าวเปิดงาน 15 นาที
8.15-8.30 เดินแฟชั่น 15 นาที
8.30 -9.30 ประกวดรอบที่ 1 1 ชั่วโมง
9.30-9.45 โชว์ พี่อู๋ หรือ อื่นๆ 15 นาที
9.45-10.45 ประกวดรอบที่ 2 45 นาที
10.00-10.15 โชว์พี่อั๋น หรืออื่นๆ 15 นาที
10.15-11.00 วงพี่กล้า 45 นาที
11.00-11.15 ประกาศ และแจกรางวัล 15 นาที
11.15-11.30 จับรางวัล ฉลากบำรุงสมาคมไทย 15 นาที
11.30 -12.30 วง TTB หรือ ดีเจ 1 ชั่วโมง
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 6 จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยแบบประยุกต์ ออกแบบโดยคุณสุวิทย์
ช่างภาพ : รูปถ่ายหน้างาน (กล่อง Donate) -- ช่างภาพวิดีโอ -- ช่างภาพนิ่ง
ป้ายงาน : แบนเนอร์ -- ป้าย Thai Night 2010 -- ป้าย Sponser : Dadgar, Sing, BE, TAOB
เตรียม : จาน ชาม ข้อน ซ่อม
คุณอี๊ด ร้านรสดี จะเป็นผู้จัดการเรื่องอาหาร วัน Thai Night 2010 และรับผิดชอบเรื่องขาย Drink และดอกไม้ พวงมาลัย
คุณยี่ ช่วยจัดการ เครื่องดื่ม : น้ำ15 ลัง -- Soda 300 ขวด (ขวดละ $2)
คุณปอลิน คุณแบม คุณเบน รับผิดชอบส่วนหน้างาน
ต้องการ : Security 6 คน -- คนขายของ เช่น Beer, Raffle, food, flower
DJ (พี่ต่อ) นักดนตรี 2 วง
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย
วาระการประชุมที่ 7 การจัดจำหน่ายบัตรและสลากสมาคม
บัตร Thai Night 2010 ราคา $25/ a ticket
VIP โต๊ะละ $500/ 10 pp. หรือจัดโต๊ะตามจำนวนที่ต้องการ มีราคา $300, $250
เตรียมโตีะ VIP สำหรับท่านกงศุล และ Dadgar 2 โตํะ
ผู้ประกวด KARAOKE จ่ายค่าสมัครคนละ $50 เข้าฟรีตลอดงาน
เด็กเสิร์ฟ ได้ TIP แต่ต้องแบ่งให้ Host หน้างาน 15%
Raffle ใบละ $5 เริ่มจำหน่ายได้
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย
วาระการประชุมที่ 8 เรื่องอื่นๆ
เนื่องจาก คุณต่อศักดิ์ นายกสมาคมไทยคนปัจจุบัน จะหมดวาระในสิ้นปีนี้ ทางสมาคมจึงจะจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่ในงาน Thai Night 2010 ขึ้นด้วย
สมาคมไม่แน่ใจว่า ชาวไทยในบอสตันมีความคิดเห็นอย่างไรกับสมาคม จึงต้องการที่จะให้มีการสำรวจความคิดเห็นผู้ที่เข้าร่วมงาน Thai Nigth 2010
สมาคมขอเบิกค่าพาหนะแก่ กรรมการและผู้ช่วยงาน KARAOKE
รายได้หลังจากวันงาน อาจนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ประเทศไทยด้วย
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย
.......................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
คุณภรณี มณีเพชร - ผู้ช่วยเลขานุการ - บันทึกการประชุม ตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron