รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓

Postby Tosak » Wed May 08, 2013 2:02 pm

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
ณ ร้านอาหารมณเฑียร 63 Stuart St. Boston, MA 02116
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคม
2. คุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
3. คุณปิยนุช พรมพลอย รองนายกสมาคม
4. คุณพิสุทธิ์ ธีรศักดิ์สุวรรณ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
5. คุณพีรพล สุจินัย
6. เมย์ beer sing
7. คุณไพจิตร จันทร์มนะเจริญ

วาระการประชุม
วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ

วาระการประชุมที่ 2 รับรอง รายงานการประชุมครั้งก่อน

วาระการประชุมที่ 3 สรุปการเตรียมงานและหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ

วาระการประชุมที่ 4 ตารางเวลา และหมายกำหนดการต่างๆ

วาระการประชุมที่ 5 จัดหาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในแผนกต่างๆ

วาระการประชุมที่ 6 สรุปยอดจำหน่ายบัตร และ สลากสมาคม

วาระการประชุมที่ 7 เรื่องอื่นๆ
เปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
ประธานในที่ประชุมแจ้งการตอบรับการมาร่วมงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค โดย ท่านกงสุลใหญ่ นายพิริยะ เข็มพล กงสุลปรีชา แก่นสา และ กงสุลทองเบิ้ม สุขประไพ จะมาร่วมงาน Thai Night 2010
-ประธานเสนอที่ประชุมเรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในประเทศไทย ผ่านทางสถานกุงสุลใหญ่ ที่ประชุมมีมติให้บริจาคเป็นจำนวน $1,000
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย
- - -

วาระการประชุมที่ 3 สรุปการเตรียมงานและหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ
-ลดจำนวนการจัดตั้งโต๊ะลง จากเดิม 50 โต๊ะ ให้เหลือเพียง 30 โต๊ะ
-ตัดพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งอาหารในปีก่อนออก และให้น้ำอาหารและเครื่องดื่ม มาตั้งในงานแทน
-มีการจัดตั้ง กล่องรับคะแนน โหวตนักร้องประกวด และนายกสมาคม และจะเริ่มนับคะแนน ตอน 11.00 pm
-เนื่องจากมีนักแสดงเป็นจำนวนมากในงาน นี้ ที่ประชุมจึงมีมติให้
นายแบบและนางแบบ และกรรมการตัดสิน สามารถ นำผู้ติดตามเข้าร่วมงานได้ 1 ท่าน
ส่วนนักร้องประกวด ถ้าต้องการให้ chorus หางเครื่องแดนเซอร์ และอื่นๆ เข้าร่วมงาน ต้องจ่ายครึ่งราคา คือ $15 ต่อ 1 ท่าน
-จำหน่าย Beer, Wine ราคา $5 เจ้าหน้าที่รับไปจำนวาย $4
-จำหน่าย Beer Town and Wine ขวด ราคา $25 เจ้าหน้าที่รับไปจำหน่าย $22
-จำหน่าย น้ำเปล่า โซดา ราคา $2 เจ้าหน้าที่รับไปจำหน่าย $1

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 4 ตารางเวลา และหมายกำหนดการต่างๆ
7.00 ประตูเปิด ครูนัท ร้องเพลง
8.00 ประธานกล่าวเปิดงาน (ร้องเพลงชาติ, เพลงสรรเสริญ)
8.30 กินรี รอน ออก มโนราบูชายัญ
8.35 นักร้องประกวด 9 ท่านแรก
9.30 แฟชั่นโชว์
9.45 การแสดงของคุณอรรถพล
10.00 นักร้องประกวดที่เหลือ 9 ท่าน
11.00 ดีเจ
11.15 วงดนตรี
12.00 จับรางวัลฉลากบำรุงสมาคม และประกาศ ผลการประกวด


ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 5 จัดหาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในแผนกต่างๆ

-หน้างาน ต้อนรับ และจำหน่ายบัตร คุณเปี่ยม
-อาหาร คุณปิยะนุช และคุณไพจิตร
-รักษาความปลอดภัย คุณธีรเดช
-การแสดงบนเวที . คุณพิสุทธิ์
-ภาพถ่าย คุณพีรพล
-ดูแลกรรมการและร่วมคะแนน คุณภรณี


ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 6 สรุปยอดจำหน่ายบัตร และ สลากสมาคม
สลากบำรุงสมาคมจำหน่ายไปแล้ว ประมาณ 1300 ใบ
บัตร VIP 500 4 โต๊ะ
บัตร VIP 350 7 โต๊ะ
บัตร ธรรมดา 250 16 โต๊ะ


ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นด้วย
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
คุณพิสุทธิ์ ธีรศักดิ์สุวรรณ - บันทึกการประชุม ตรวจสอบและแก้ไข
Note :
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest