รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่2/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่2/๒๕๕๔

Postby Tosak » Wed May 08, 2013 2:05 pm

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่2/๒๕๕๔
วันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๔เวลา๑๒.๐๐น. - ๑๕.๐๐น.
1906 Mass. Ave. Cambridge MA 02140 Tel.617-374-9252
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณต่อศักดิ์ฮุ่นตระกูลนายกสมาคม
2. คุณเปี่ยมศุขเทวารองนายกสมาคม
3. คุณละเมียดเวชภักดิ์รองนายกสมาคม
4. คุณปิยะนุชพรมพลอยรองนายกสมาคม
5. คุณธีรเดช เวชธนากร ฝ่ายจัดหารายได้
6. คุณพิสุทธิ์ธีรศักดิ์สุวรรณฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
7. คุณไพจิตร จันทร์มนะเจริญ ฝ่ายจัดหารายได้
8. คุณณัฐสิทธิ์ นิมิตสกุลชัย สาราณียากรและบันทึกภาพนิ่ง

วาระการประชุม
วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 การประกาศ เปลียนแปลง แก้ไข รายชื่อคณะกรรมการสมาคม
วาระการประชุมที่ 3 แจ้งเรื่องวันเวลาสถานที่แข่งขัน และหมายกำหนดการต่างๆ ในงาน Thai Sports Day
วาระการประชุมที่ 4 จัดหาผู้ดูแลรับผิดชอบในแผนกต่างๆ ในงาน Thai Sports Day
วาระการประชุมที่ 5 เตรียมการจัดการจำทำหนังสือ และหาสปอร์เซอร์ไทยไนท์
วาระการประชุมที่ 6 จัดหารายได้ และผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ
วาระการประชุมที่ 7 เรื่องอื่นๆ
เปิดประชุมเวลา๑๒.๐๐น.

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
-- ประธานแจ้งเรื่อง คนไทยชื่อ ลูกชิ้น ถูกจับกุม และพยายามติดต่อกับทางสมาคมแต่ติดต่อไม่ได้ ทางสมาคมต้องแจ้งลงเบียบโทรศัพท์ของสมาคมก่อน เพราะโทรศัพท์สมาคมเป็นมือถือ ผู้ถูกคุมขังจะไม่สามารถติดต่อกับเบอร์มือถือได้ นอกจากโทรศัพท์นั้นๆ จะถูกลงทะเบียนแล้ว ที่แจ้งให้ทราบเพราะต้องการให้ทราบว่าต่อไปนี้ ผู้ถูกคุมขับสามารถติดต่อผ่านทางสมาคมได้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อใครได้
ที่ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 2 การประกาศ เปลียนแปลง แก้ไข รายชื่อคณะกรรมการสมาคม
- มีการเปลี่ยนแปลงในรายชื่อคณะกรรมการสมาคม ดังนี้
คนที่สิ้นสุดสถานะการเป็นกรรมการ(เนื่องจากจบการศึกษา/และมีภาระกลับประเทศไทย)
- นำพล อินสินธ์
- พรทิพย์ วขิรประพัฒน์
- ชลกาญจน์ สุพรรณสิงห์
- จักรี เนียมเส็ง
- ภูริเมธ ธีรนันทิศ
รายชื่อที่เพิ่มเข้ามา
- ไพจิตร จันทร์มานะเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
- ณัฐสิทธิ์ นิมิตสกุลชัย ในฝ่ายสาราณียากรและบันทึกภาพนิ่ง
ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 3 แจ้งเรื่องวันเวลาสถานที่แข่งขัน และหมายกำหนดการต่างๆ ในงาน Thai Sports Day
แข่งแบมินตัน วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม สนาม MIT
แข่งโบลิ่ง ปิงปอง พูล วันอาทิตย์ที่ 17 ที่ Jillinan's
วันปิดสนามวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม

ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 4 จัดหาผู้ดูแลรับผิดชอบในแผนกต่างๆ ในงาน Thai Sports Day
-ขอน้ำจากคุณยี่
-อาหารคุณปิยะนุช และคุณไพจิตร
-เต้น โต๊ะ และอุปกรณ์ต่างๆ คุณ ธีรเดช
-ค่าสมัครของนักกีฬาคนไทย 10 $ ต่อคน (เหมือนเดิม) แต่ถ้าเป็นต่างชาติคนละ 20
ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 5 เตรียมการจัดการจำทำหนังสือ และหาสปอร์เซอร์ไทยไนท์
-- ค่าทำหนังสือ Thai Night มีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ยังไม่ขาดทุน แค่กำไรน้อยลง
-- การขอผู้สนับสนุน ยากมากในทางปฏิบัติ จึงจะขอให้ช่วยซื้อสลากบำรุงสมาคมแทน หรือ อาจจะขอเฉพาะเจ้าใหญ่ แล้วเอามาใส่สูจิบัตรแทน
-- มีการปรึกษาหารือกันว่า จะเอาเงินที่ได้ ส่วนหนึ่ง ไปช่วยใคร เช่น ภาคใต้ น้ำท่วม พายุถล่ม Springfield
-- จัดทำสลากใบละ 5$ จำนวน 4000 ใบ โดยมีรางวัล
รางวัลที่ 1 $2,000
รางวัลที่ 2 $1,000
เลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ $500 4 รางวัล $2,000
เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ $100 40 รางวั่ล $4,000
รวมเงินรางวัล $9,000
-- จะเริ่มออกชายสลากเดือนสิงหาคม

-- รางวัลการแข่งขันคาราโอเกะ ชนะเลิศ 1500 $ 2 รางวัล
รองชนะเลิศ 1000 $ 2 รางวัล
ขวัญใจ 500 $
-- จัดประกวดนางนพมาศในงาน Thai Night
โดยผู้ประกวดต้องมอายุ 15 - 35 ปี
ค่าสมัคร $50
เป็นการประกาวในชุดไทย และตอบคำถาม
โดยมีเงินรางวัลชนะเลิศ $1,000 รางชนะเลิศ $500 พร้อมสายสะพาย
-- บัตรเข้างาน ธรรมดา 29 $ พิเศษ (VIP) 49$
-- สิงห์ขอเป็นผู้สนันสนุนการจัดงาน Thai Night โดยให้เบียร์ 30 ลังมาขายในงาน

ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 6 จัดหารายได้ และผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ
เปลียนจากการขอสปอร์เซอร์ทำหนังสือไทยไนท์ เป็นจำหนายสลากบำรุงสมาคมแทน

ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 7 เรื่องอื่นๆ
-- คุณละเมียดเสนอว่าคราวต่อไปที่เรียกประชุม ไม่ควรใช้คำว่าเรียกประชุม เพราะจะทำให้คนที่ได้รับเรียก ไม่อยากมาประชุม จึงควรให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เช่น ชวนมากินเลี้ยงสังสรร อาหารฟรี อาจจะมีการระบุรายการอาหารด้วย เพื่อเรียกความสนใจ และอาจจะมีกิจกรรมอื่นเสริมด้วย เช่น ดูดวง ดูลายมือ ตรวจสุขภาพ และอื่นๆ

-ประฌานในที่ประชุมเสนอให้สมาคมซื้อรถตู้ไว้ใช้ในงานสมาคม แต่ที่ประชุมให้รอจนผ่านงานไทยไนท์ปีนี้ไปก่อน

ปิดประชุมเวลา๑๕.๐๐น.
คุณพิสุทธิ์ธีรศักดิ์สุวรรณ- บันทึกการประชุมตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron