รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 4/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 4/๒๕๕๔

Postby Tosak » Wed May 08, 2013 2:08 pm

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 4/๒๕๕๔
วันพฤหัสที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา๑๒.๐๐น. - ๑๔.๐๐น.
1906 Mass. Ave. Cambridge MA 02140 Tel.617-374-9252
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณต่อศักดิ์ฮุ่นตระกูลนายกสมาคม
2. คุณละเมียดเวชภักดิ์รองนายกสมาคม
3. คุณปิยะนุชพรมพลอยรองนายกสมาคม
4. คุณไพจิตร จันทร์มานะเจริญ ฝ่ายจัดหารายได้

วาระการประชุม
วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 แจ้งยอดบริจาคน้ำท่วม ที่ผ่านมา
วาระการประชุมที่ 3 สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายในงานThai Night 2011
วาระการประชุมที่ 4 สรุปยอดจำหน่ายสลากบำรุงสมาคมไทยบอสตัน
วาระการประชุมที่ 5 สรุปประเมินผล
วาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เปิดประชุมเวลา๑๒.๓๐น.

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า บริษัท Dadga ต้องการจะขยายตลาดไปที่นิวยอร์ค จึงเสนอที่จะให้ทุ่นในการทำหนังสือบีวาไรตี้ ให้ มีขนาดใหญ่ขึ้น และพิมพ์จำนวนมาขึ้นเพื่อให้ส่งไปถึงเขตนิวยอร์คและใกล้เคียง
แต่จากการศึกษาความน่าจะเป็น พบว่าการจะเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์แบบเดิมซึ่งเป็นแบบ copy print มาเป็นแบบ off set print เพื่อลดต้นทุ่นต่อฉบับนั้น จะต้องพิมพ์เป็นจำนวนมาก คือมากว่า 1500 ฉบับ และจะถูกขึ้นเลือยๆ ถ้าพิมพ์มากขึ้น
ประธานในที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าถ้าจะต้องขยายหนังสือจริงน่าจะให้คุมทั้งแถบ east นี้เลยคือให้คุมในเขตหัวเมืองใหญ่คือ New England DC NewYork และ Chicago ด้วยเลย
ในที่ประชุมมีการท้วงติงว่า บริษัท Dadga น่าจะเข้าตลาดทางนิวยอร์คได้ยาก เพราะมีคุณภา จากบริษํท The Prudential Insurance ถือคลองตลาดอยู่แล้ว
แต่ถ้าบริษัท Dadga พร้อมที่จะลงทุนทางสมาคมก็พร้อมที่จะขยายหนังสือออกไป
ที่ประชุมรับทราบและมัติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 2 แจ้งยอดบริจาคน้ำท่วม ที่ผ่านมา
วันที่ สถานที่ รายเซืนผู้ตรวจนับ รายเซืนผู้ตรวจนับ จำนวนเงิน

10/16/2011 monten karaoke&ปั่น $ 2,200.00
10/23/2011monten karaoke $ 455.00
10/30/2011 วัดนวมินทรราชูทิศ กฐิน $ 412.00
10/31/2011 Fanis Halloween $ 290.00
11/6/2011 วัดบอสตัน กฐิน $ 986.00
11/9/2011 S&I กล่องบริจาค $ 167.00
เช็ค $ 15.00
11/23/2011 Fanis $ 600.00
11/24/2011 Thai Night $ 909.00
12/8/2011 Pad Thai กล่องบริจาค $ 130.00
$ 6,164.00

รวมยอดบริจาค $6,164
-ส่งมอบเช็คร่วมบริจาคท่านรองปรีชา งานไทยไนท์ $2,000
-เนื่องจากคุณปิยะนุช จะเดินทางไปยังประเทศไทยในวันที่ 12 นี้ ที่ประชุมมีมัติให้คุณปิยะนุช น่าเงิน $4,000 ไปซื้อของบริจาค ไปช่วยยังพื้นที่ๆ ประสบภัยจริงในประเทศไทยโดยตรงเลย
เพราะฉะนั้นยอดเงินเหลือสุทธิ เท่ากัน $164.00

ที่ประชุมรับทราบ


วาระการประชุมที่ 3 สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายในงานThai Night 2011

รายได้
ขายบัตร
Vip 50 ใบ $ 50.00 $ 2,500.00
Vip 70 ใบ $ 35.00 $ 2,450.00
หน้างาน 35 ใบ $ 35.00 $ 1,225.00
บัตรจอง 243 ใบ $ 29.00 $ 7,047.00
บัตรแดนเซอร์ 18 ใบ $ 15.00 $ 270.00
416 $ 13,492.00
รายได้อื่นๆ
เครื่องดื่ม $ 3,926.00
ดอกไม้ $ 392.00
ค่าสมัคร $ 1,050.00
รายได้สปอร์เซอร์ $ 5,368.00
เฮียยี่ $ 8,500.00
สิงห์ $ 500.00
CSI $ 500.00
$ 9,500.00
$ 28,360.00

ค่าใช่จ่าย
ค่าเช่า Hall $ 3,060.00
แสงเสียง $ 2,600.00
รางวัลประกวด $ 5,500.00
คุณอาภาพร $ 6,000.00
ผู้ช่วยหน้างาน $ 150.00
ป้ายงาน $ 300.00
ทิปคนทำความสะอาด $ 200.00
โปสเตอร์ $ 37.95
ถ้วยรางวัล $ 317.90
ไฟ+ของใช่ทั่วไป $ 173.26
ไวน์ $ 831.40
ถ่าน $ 21.23
จาน+กระดาษ $ 51.47
ดอกไม้ผ้าปูโต๊ะ $ 238.77
Ticket+Reffle $ 547.62
$ 20,029.60
ยอดกำไรขาดทุน $ 8,330.40


ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 4 สรุปยอดจำหน่ายสลากบำรุงสมาคมไทยบอสตัน
สลากบำรุงสมาคมไทยบอสตัน 2011
0001-0100 พั้เปียม30 5พี่ดวง 50 รัตดา 5พี่เพชร $ 250.00
0101-0200 พี่เปี่ยม $ 250.00
0201-0300 พี่เปี่ยม $ 450.00
0301-0400 พี่เปี่ยม
0401-0500 พี่กร $ 500.00
0501-0600 พี่กร $ 505.00
0601-0700 พี่ตู้
0701-0800 20พี่กร 10 พี่ตู้ 20พี่เพชร 50 พี่ดวง $ 125.00
0801-0900 พี่เพชร
0901-1000 ปัก 10พี่หุนุ่ย หุนุ่ย 30ป้าอิ๊ด แก้ว26 $ 130.00
1001-1100 30พี่หนุ่ย วิกเตอร์
1101-1200 20พี่ตู้ 40พี่หนุ่ย $ 500.00
1201-1300
1301-1400 ป้าอิด $ 500.00
1401-1500 ป้าอิด20 $ 250.00
1501-1600 วิกเตอร์ $ 600.00
1601-1700 พี่ตู้ 271 $ 190.00 $ 461.00
1701-1800 พี่ตู้ วัดบอสตัน $ 500.00
1801-1900 20 แต๋ว 20 ป้าต้อย $ 55.00
1901-2000 P/T $ 500.00
2001-2100 พี่หนุ่ย boy $ 500.00
2101-2200 พี่หนุ่ม $ 500.00
2201-2300
2301-2400 แอ๊ว วัด $ 175.00
2401-2500 พี่ตู๋ $ 88.00 $ 250.00
2501-2600 พี่ตู๋
2601-2700 ดอกบัว $ 290.00
2701-2800 $ 160.00
หน้างาน $ 1,195.00

1729 $ 8,645.00
2 ตัว 11 100 $ 1,100.00
3ตัว 1 500 $ 500.00


$ 1,600.00
$ 7,045.00

จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 1729 ใบ เป็นเงิน $8,645
มีผู้มาขึ้นราวัลแล้ว $1,600
ยอดเงินคงเหลือ $7,045

ที่ประชุมมีความเห็นว่าให้หักค่าเงินรางวัลที่ยังมีผู้ไม่มารับออก แล้วนำส่งเงินไปยังวัดบอสตัพุทธวราราม ตามที่ได้มีมัติไว้ในการประชุมครั้งก่อนว่าจะนำเงินจากการจำหน่ายสลากบำรุงสมาคม ถวายเป็นค่าทำถนนวัดบอสตันพุทธวราราม

ประชุมรับทราบและมีมัติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 5 สรุปประเมินผล

soda & Water 500 เหลือ 50
Beer 30 ลัง หมด
wine ขาว 4 ลัง เหลือ 2 ลัง
wine แดง 6 ลัง หมด
อาหารพอดี

วาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา๑๔.๐๐น.
คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล- บันทึกการประชุมตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest