รายงานการประชุม สมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 3/2555

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุม สมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 3/2555

Postby Tosak » Wed May 08, 2013 2:10 pm

รายงานการประชุม
สมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 3/2555
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.30น. – 17.00น.
ณ ร้านอาหาร Rod-Dee 1 1424 Beacon St Brookline, MA 02445 Tel.617-738-4977
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคม
2. คุณละเมียด เวชภักดิ์ รองนายกสมาคม
3. คุณปิยะนุช พรมพลอย รองนายกสมาคม
4. คุณไพจิตร จันทร์มานะเจริญ คณะกรรมการ
5. คุณธนาวิทย์ ชีวะประภานันท์ คณะกรรมการ
6. คุณนิศารัตน์ เมร่า ฝ่ายจัดหารายได้
7. คุณ อ่อนสา โพธิ์พิที คณะกรรมการ
8. คุณ ภาณุ ดีวงษ์ คณะกรรมการ
9. Mr. Kay Brown คณะกรรมการ
10. คุณศุภธิดา ณ น่าน ผู้ช่วยเลขานุการ


วาระการประชุม
วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ

วาระการประชุมที่ 2 เรื่องการจัดงาน Thai Night ประจำปี 2012
วาระการประชุมที่ 3 หารือเรื่องการจัดจำหน่ายอาหารในงาน
วาระการประชุมที่ 4 พิจารณา การจัดหาทุน/ การกำหนดราคาบัตร/ การจัดหารายได้อื่นๆ
วาระการประชุมที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เปิดประชุมเวลา 14.30น.

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
 การจัดทำหนังสือสำหรับงาน Thai Night
 คุณจินตรา พูลลาภ ได้ทำการเซ็นต์สัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ราคาลดเหลือ $4,500 โดยเริ่มการแสดงที่บอสตันเป็นที่แรก

ที่ประชุมรับทราบ
วาระการประชุมที่ 2 เรื่องการจัดงาน Thai Night ประจำปี 2012
 วางรูปแบบการจัดโต๊ะจำหน่ายอาหาร โดยอาหารจากทางวัดบอสตัน จำหน่ายใกล้กับประตูทางเข้า ตรงกลางจำหน่ายเครื่องดื่ม และตามด้วยโต๊ะจำหน่ายอาหารจากวัดนวมินทรราชูทิศ
 Staffs ที่จะมาช่วยในการขายของ กำหนดให้วัดละ 5 คน โดยจัดเตรียมอาหารให้ต่างหาก นอกเหนือจากอาหารที่จะนำมาจำหน่าย


ที่ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 3 หารือเรื่องการจัดจำหน่ายอาหารในงาน

 การจัดจำหน่ายอาหารภายในงาน แบ่งเป็นความรับผิดชอบจากทางวัด ได้แก่ วัดบอสตันพุทธวราราม และวัดนวมินทรราชูทิศ โดยจัดให้มีการจำหน่ายอาหารคาว หวาน และควรเป็นอาหารที่ผู้บริโภคสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วย โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้ทางวัด ทั้งนี้ทางวัดจะเครียมอุปกรณ์ เช่น จาน ชามกระดาษ ช้อนส้อมพลาสติกมาเอง
 เครื่องดื่มจำหน่ายโดยทางสมาคม


ที่ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 4 การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
ประธานในที่ประชุมเสนอประมาณการรายได้และค่าใช่จ่าย


ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย


วาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งให้ทราบว่าสำหรับการจองบัตรในงาน ผู้ที่จองบัตรก่อนมีสิทธิเลือกที่นั้งก่อน


ปิดประชุมเวลา 17.00น.
คุณศุภธิดา ณ น่าน- บันทึกการประชุม/ตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron