ข่าวสังคมบอสตัน 2 มีนาคม 2559

ข่าวสังคมบอสตัน โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

ข่าวสังคมบอสตัน 2 มีนาคม 2559

Postby Tosak » Wed Mar 02, 2016 11:09 am

Image
001 พระอาจารย์วัลลภ เกตุธมฺโม ผู้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาประจำสัปดาห์ รับประเคน กัณฑ์เทศน์จากศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย โดยท่านให้ธรรมะในเรื่องของการทำความดี เป็นธรรมะคอยเตือนใจในการใช้ชีวิตของคนทั่วไปนั้นเอง.

Image
002 พระสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พ่อศรีแวว วรจิตร ญาติของ โยมป้ามนละคร นอสระพังทอง ซึ่งถือว่าเป็นการให้กำลังใจโยมที่คอยอุปถัมภ์วัดตลอดมานานหลายปี ในการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย

Image
003 พระภาวนาวชิรวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นำพาชาวต่างชาติฝึกปฏิบัติธรรม และตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ให้ความเข้าใจกับคนเหล่าน้นในเรื่องที่เขาสนใจในพุทธศาสนา...สาธุ

นางปติปูชิกา (แปลว่า หญิงผู้บูชาสามี)
นางปติปูชิกา (แปลว่า หญิงผู้บูชาสามี) อยู่ที่กรุงสาวัตถี นางแต่งงานเมื่ออายุ 16 ปี และมีบุตร 4 คน นางเป็นหญิงที่มีคุณธรรม ใจบุญใจกุศล ชอบถวายภัตตาหารและปัจจัยอย่างอื่นๆแก่พระภิกษุสงฆ์ นางมักจะเข้าไปในวัดและช่วยทำความสะอาดบริเวณวัด ตักน้ำใส่ตุ่ม ทำหน้าที่ให้บริการแก่พระภิกษุสงฆ์ นางมีพรสวรรค์พิเศษที่ติดตัวมาแต่กำเนิดอย่างหนึ่งคือ สามารถระลึกชาติได้ว่า ในชาติก่อนนางเคยเป็นนางเทพธิดา เป็นภรรยาคนหนึ่งของมาลาภารีเทพบุตร ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นางระลึกได้ว่านางจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อนางเทพธิดาผู้เป็นบริวารของเทพองค์ดังกล่าวมาเที่ยวกันอยู่ในสวน และสนุกสนานอยู่กับการหักกิ่งไม้และเด็ดดอกไม้ เป็นต้น ดังนั้นทุกครั้งที่นางถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์นางก็ได้อธิษฐานจิตขอให้ไปเกิดเป็นนางเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และได้กลับไปเป็นภรรยาของมาลาภารีเทพบุตรอดีตสามีของนางดังเดิม
วันหนึ่ง นางปติปูชิกาเจ็บหนักและได้เสียชีวิตในเย็นวันเดียวกันนั้นเอง เพราะเหตุที่นางได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างมั่นคง กฎแห่งกรรมจึงส่งผลในช่วงขณะจุติจิต ให้นางไปเกิดเป็นนางเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในฐานะเป็นภรรยาของเทพบุตรมาลาเภรี แต่ด้วยเหตุที่มิติเวลาของทั้งสองโลกแตกต่างกัน กล่าวคือ หนึ่งร้อยปีในโลกมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งของโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดังนั้น มาลาภารีเทพบุตรและนางเทพธิดาผู้เป็นภรรยาทั้งหลาย จึงยังคงสนุกสนานกันอยู่ในสวนแห่งเดิมนั้นเอง และนางปติปูชิกาซึ่งจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวลานานตามมิติแห่งกาลเวลาของโลกมนุษย์จึงหายไปจากสวนสวรรค์เพียงชั่วครู่เท่านั้นเอง ทั้งนี้เพราะว่า เวลา ๑๐๐ ปีของโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หนึ่งเดือนมี ๓๐วัน และหนึ่งปีมี ๑๒ เดือนเหมือนในโลกมนุษย์ แต่ทว่าอายุขัยของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่ากับ ๑๐๐๐ ปีทิพย์ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วอายุขัยของเทวดาพวกนี้ยืนยาวเท่ากับ ๓ โกฏิ ๖ ล้านปีของโลกมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อนางกลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีกครั้งหนึ่ง มาลาภารีเทพบุตรจึงถามนางว่า นางหายไปไหนมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้ นางได้บอกกับมาลาภารีเทพบุตรว่า นางจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ได้แต่งงานกับชายผู้หนึ่ง ให้กำเนิดบุตรจำนวน 4 คน และได้ตายจากโลกมนุษย์กลับมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของนางปติปูชิกา มีความอาลัยอาวรณ์ในคุณความดีของนาง ที่เป็นพระภิกษุปุถุชนก็ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา ได้ไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลว่า นางปติปูชิกาซึ่งเคยถวายภัตตาหารแก่พวกท่านในตอนเช้าๆได้เสียชีวิตไปเมื่อตอนเย็นวันนี้เอง “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสิกาชื่อปฏิปูชิกา เมื่อทำบุญให้ทาน ก็มักจะตั้งความปรารถนาให้ได้ไปอยู่กับสามี บัดนี้นางเสียชีวิตแล้วไปเกิด ณ ที่ไหน”
พระศาสดาได้ตรัสกะภิกษุเหล่านั้นว่า นางได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ร่วมกับสามีเดิมของนางซึ่งเป็นเทพบุตรอยู่ที่นั่นแล้ว และได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นยิ่งนัก (เมื่อเทียบกับชีวิตของสัตว์ในโลกสวรรค์) พวกเขายังไม่อิ่มในวัตถุกามและกิเลสกามของพวกตน ก็จะตกอยู่ในอำนาจของพระยามัจจุราช ที่จะมาฉุดคร่าเอาตัวไป แม้จะคร่ำครวญขอร้องอย่างไรก็ไม่สามารถรอดพ้นได้ แต่สำหรับคนที่ไม่ลุ่มหลงอยู่ในกิเลสกาม และวัตถุกามก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของพระยามัจจุราช หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจากนั้น พระศาสดา ได้ตรัสพระธรรมบทว่า
ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตํ
พฺยาสตฺตมนสํ นรํ
อติตฺตํ เยว กาเมสุ
อนฺตโก กุรุเต วสํ ฯ
คนที่มัวเลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณ
มีใจข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆ
แม้จะยังไม่อิ่มเอมในสิ่งที่ปรารถนา
พระยามัจจุราชจะพาเอาตัวเขาไป
ให้อยู่ในอำนาจเสียก่อน.
เมื่อพระสัทธรรมเทศนาจบลง ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุพระอริยผลทั้งหลาย มีพระโสดาปัตติผลเป็นต้น พระสัทธรรมเทศนามีประโยชน์แก่มหาชน.
จากกระแส ละครของไทยที่ได้เห็น ในเรื่องของ ปดิวร์ดา ออกมา ทำให้เราเองต้องหันมามองว่าสรุปแล้ว ปัญหามากมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตคู่นั้น ก็มาจากการไม่ซื้อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเอง สุดท้ายฝากนิทานธรรมะเหล่านี้ไว้ให้ใครหลายๆ คนได้พิจารณาด้วยนั้นเอง....สาธุ
001 พระอาจารย์วัลลภ เกตุธมฺโม ผู้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาประจำสัปดาห์ รับประเคน กัณฑ์เทศน์จากศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย โดยท่านให้ธรรมะในเรื่องของการทำความดี เป็นธรรมะคอยเตือนใจในการใช้ชีวิตของคนทั่วไปนั้นเอง.
002 พระสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พ่อศรีแวว วรจิตร ญาติของ โยมป้ามนละคร นอสระพังทอง ซึ่งถือว่าเป็นการให้กำลังใจโยมที่คอยอุปถัมภ์วัดตลอดมานานหลายปี ในการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย
003 พระภาวนาวชิรวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นำพาชาวต่างชาติฝึกปฏิบัติธรรม และตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ให้ความเข้าใจกับคนเหล่าน้นในเรื่องที่เขาสนใจในพุทธศาสนา...สาธุ
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2778
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to ข่าวสังคมบอสตัน...โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest