ข่าวสังคมบอสตัน 29 กันยายน 2558

ข่าวสังคมบอสตัน โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

ข่าวสังคมบอสตัน 29 กันยายน 2558

Postby Tosak » Tue Sep 29, 2015 9:51 am

Image
001 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก กราบลาคณะสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย หลังเสร็จสิ้นภารกิจการสัมมนาเชิงวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยในนครบอสตัน สหรัฐอเมริกา

Image
002 ชาวต่างชาติให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรม ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการดำเนินชีวิตนั้นเอง

Image
003 พระมหาอภิชาต กรณฺยวสี ทรงเป็นภิกขุปาฏิโมกข์ เพื่อทบทวนข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์แก่คณะสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ ทุกเดือนจะมีการทบทวนเช่นนี้ เดือนละสองครั้งนั้นเอง

Image
004 ภาพอันน่าประทับใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาน ของชาวพุทธ ที่ทางวัดนวมินทรราชูทิศ จัดขึ้น เพื่อพุทธศาสนิชนได้ร่วมบุญ ในงาน วันสาทรและเทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ นี้เอง

เรื่อง "If love, love openly" ถ้าจะรัก ก็จงรักอย่างเปิดเผย.
เรื่องเล่าของหลวงพ่อพุทธทาส นั้นมีมากมาย ทั้งในเรื่องของข้อคิด เรื่องเตือนสติ และอีกหลายๆเรื่อง ที่เราเองเมื่อได้เรียนรู้และศึกษาก็สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เสมอ ซึ่งในวันนี้ได้นำอีกเรื่องหนึ่งมาแบ่งปันให้กันพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง นั้นเอง
ในวัดนิกาย เซ็น อีกเหมือนกัน มีภิกษุ อยู่หลายสิบรูป และมี นักบวชผู้หญิง ที่เรียกว่า nun อยู่คนหนึ่ง ชื่อ เอฉุ่น รวมอยู่ด้วย เอฉุ่น เป็นหญิง ที่สวยมาก แม้จะเอา ผมออก เสียแล้ว แม้จะใช้ เครื่องนุ่งห่ม ของนักบวช ที่ปอนมาก ก็ยังสวย อย่างยิ่ง อยู่นั่นเอง และทำความ วุ่นวาย ให้แก่ภิกษุทั้งหมด นั้นมาก แทบว่า จะไม่มีจิตใจ ที่จะสงบได้ ภิกษุองค์หนึ่ง ทนอยู่ไม่ได้ ก็เขียนจดหมาย ส่งไปถึง ขอร้อง ที่จะมีการพบ อย่าง private คือเป็นการขอพบ เฉพาะตัว เอฉุ่น ก็ไม่ตอบจดหมายนั้น อย่างไร แต่พอวันรุ่งขึ้น กำลังประชุม อบรมสั่งสอน กันอยู่ ซึ่งมีชาวบ้าน จำนวนมาก รวมอยู่ด้วย พอสั่งสอน จบลง เอฉุ่น ก็ยืนขึ้น กล่าวถึง ภิกษุนั้นว่า ภิกษุที่เขียนจดหมาย ถึงฉันนั้น ขอให้ก้าวออกมา ข้างหน้า จากหมู่ภิกษุ เหล่านั้นเถิด ถ้ารักฉันมากจริงๆ ก็จงมากอดฉัน ที่ตรงนี้ แล้วนิทาน ของเขาก็จบ

นี่ท่านลองคิดดูเองว่า นิทานอิสปเรื่องนี้ จะสอนว่ากระไร ก็หมายความว่า การสอน การอบรม ที่ตรงไปตรงมา ตามแบบ ของนิกายเซ็นนั้น กล้ามาก ทำให้คนเรา กล้าหาญมาก และไม่มีความลับ ที่จะต้องปิดใคร จะว่าอย่างไรก็ได้ ไม่ต้องปกปิด คือสามารถ ที่จะเปิดเผยตนเองได้ มีสัจจะ มีความจริง โดยไม่ถือว่า ความลับมีอยู่ในโลก นี้เราจะต้องเป็น ผู้ที่ปฏิญญาตัว อย่างไรแล้ว จะต้องทำอย่างนั้น ไม่มีความลับ ที่ปกปิดไว้ จนสะดุ้งสะเทือน แม้ในการ ที่จะเรียกตัวเองว่า "ครู" อย่างนี้ เป็นต้น บางคนกระดาก หรือ ร้อนๆ หนาวๆ ที่ว่า จะถูกเรียกว่า ครู หรือ จะถูกขอร้อง ให้ยืนยัน ปฏิญญา ความเป็นครู นี้แสดงว่า ไม่เปิดเผยเพียงพอ ยังไม่กล้าหาญเพียงพอ จะกล้าปฏิญญาว่า เป็นครู จนตลอดชีวิต หรือไม่ ยิ่งไม่กล้าใหญ่ ใครกำลังจะ ลงเรือน้อย ข้ามฟาก ไปฟากอื่น ซึ่งไม่ใช่ นครของพวกครูบ้าง ก็ดูเหมือน ไม่กล้าเปิดเผย เพราะเราไม่ชอบ ความกล้าหาญ และเปิดเผย กันอย่างสูงสุด เหมือน กะคน ในเรื่องนิทานนี้
สุดท้ายแล้วตัวเราเองจะยอมรับกันสิ่งที่ตัวเองนั้นเป็นได้ไหม ก็ต้องย้อนกลับไปถามตัวของท่านเองแล้วหละว่าจะเป็นเช่นไร หลายครั้งที่เราเองสับสนกับ ตัวเองอยู่เสมอว่า สิ่งที่เราทำ เราคิดนั้น จะเป็นเช่นไรบ้าง จะถูกไหม ผิดไหม แล้วทำแบบนี้จะดีไหม จนเราไม่กล้าจะทำอะไรเลย ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง บางครั้งเราเองก็ตั้งคำถามกับตัวเองมากเกินไป ซึ่งผลสรุปเราเองก็รู้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่เราเองที่ไม่ยอมรับตัวตนของตัวเองและสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเสมอ ทำให้เราไม่กล้าที่จะทำอะไรลงไปนั้นเอง...
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to ข่าวสังคมบอสตัน...โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron