ข่าวสังคมบอสตัน 6 มกราคม 2559

ข่าวสังคมบอสตัน โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

ข่าวสังคมบอสตัน 6 มกราคม 2559

Postby Tosak » Wed Jan 06, 2016 11:25 am

Image
001 พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเป็นการส่งท้ายปีเก่า และ เพื่อน้อมนำความเจริญในการดำเนินชีวิตของปีศักราชใหม่ เข้ามาสู่ตนเอง ด้วยความดีงามเริ่มต้นนั้นเอง

Image
002 พระมหาตอง ธมฺมญฺญู ป.ธ.๙ ทรงเป็นองค์พระธรรมกถึก ในเรื่องของการบอกกล่าวพรปีใหม่โดยให้พุทธศานิกชนทั้งหลายได้ดำรงชีวิตของตนเองไว้ ด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตให้ดีงามและหมั่นพิจารณาตัวเองตลอดเวลา และเพิ่มกุศลผลบุญของตัวเองเสมอ นั้นเอง

Image
003 คณะสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน จัดงานทำบุญเฉลิมฉลองในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 มีการทำบุญตักบาต ถวายภัตตาหารสังฆทาน และแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระมหาตอง ธมฺมญฺญู ป.ธ.๙ และมีการแสดงนาฏศิลป์ของคณะครูนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนวมินทร์

Image
004 คุณสุภาพร สีหะไตร พร้อมกับกัลยาณมิตรและกัลยาณธรรม มีจิตศรัทธา ทำบุญสังฆทานและทำบุญคล้ายวันเกิด ถวายเครื่องนวดไฟฟ้าอย่างดีเยี่ยมและมีคุณภาพ ไว้เป็นสมบัติวัดนวมินทรราชูทิศ ขอจงเจิรญงอกงามในคุณงามความดีที่ได้ตั้งใจทำเทอญ..

Image
005 ร้านอาหาร Cystal’s Kitchen Restaurant เป็นเจ้าภาพถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ วัดนวมินทรราชูทิศ จำนวน 40 แพ๊ค ขอจงเจริญในธุรกิจการงานด้วยเทอญ..


จุดเด่นและจุดด้อย
นิทานอีกเรื่องจากหนังสือที่มีชื่อว่า นิทานคุณธรรม ซึ่งเรียบเรียงโดย เขียน-นิทัศน์ ธีระวิทย์ ซึ่งถือว่าเป็นอีก 1 เรื่องที่ต้องการจะแบ่งปันให้กับท่านทั้งหลายได้เรียนรู้และนำไปเป็นข้อคิดให้แก่ชีวิตของเราได้
กาลครั้งหนึ่ง มีกษัตริย์องค์หนึ่ง ทรงมีพระโอรสสามพระองค์ ซึ่งวัน ๆ เอาแต่หาเรื่องขุดคุ้ยข้อเสีย และเปิดโปงความบกพร่องของกันและกัน ทะเลาะกันไม่หยุด ไม่ว่าจะไปที่ไหน พระโอรสก็เอาแต่พูดถึงแต่ความดีของตัวเอง กล่าวถึงความชั่วของคนอื่น จนกษัตริย์ทรงพิโรธ จึงทรงขับพระโอรสออกนอกประเทศ ตรัสว่า “ถ้าพวกเจ้าไม่ยอมปรับปรุงตัว ก็อย่ากลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกต่อไป”
พระโอรสทั้งสามก็ออกจากประเทศไป ในระหว่างทางก็ยังคงทะเลาะกันไม่หยุด แต่ละองค์ต่างก็บอกว่าตัวเองถูก คนอื่นไม่ถูก สุดท้ายทั้งสามจึงแยกทางกันเดิน
หลายวันผ่านไป เผอิญพี่น้องสามพระองค์มาพบกันเข้าอีก ที่หน้าอกและหลังของแต่ละองค์ต่างก็มีถุงแขวนอยู่ ต่างฝ่ายต่างก็ถามกันว่าถุงนั้นใส่อะไรไว้
องค์ชายใหญ่ตรัสว่า “ถุงด้านหลังของข้า ใส่จุดเด่นของญาติมิตร ถุงที่หน้าอกใส่จุดด้อยของเขา ข้าไม่เคยเปิดดูถุงที่สะพายอยู่ด้านหลังเลย ฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าจุดเด่นของญาติมิตรมีอะไรบ้าง”:
องค์ชายรองตรัสว่า “ข้าเอาจุดเด่นของตัวเองใส่ไว้ในถุงที่หน้าอก เพื่อข้าจะได้มองเห็นมันอยู่ตลอดเวลา และยังทำให้คนอื่นเห็นได้ง่ายด้วย ข้าเอาจุดด้อยของข้าเองที่คนอื่นว่า ใส่ไว้ในอีกถุงหนึ่ง แบกไว้ข้างหลัง ข้าไม่เคยดูมันเลย และไม่คิดจะให้คนอื่นดูด้วย ข้าอยากจะให้พวกเขาเห็นแต่จุดดีของข้าเท่านั้นพอ”

องค์ชายเล็กตรัสว่า “ถุงที่อยู่หน้าอกของข้านั้น ใส่แต่จุดเด่นของคนอื่นและบุญคุณที่ข้าได้รับ ข้ามองเห็นมันตลอดเวลา เมื่อใดที่ข้าเห็นจุดด้อยของคนอื่น ข้าจะเอามันใส่ไว้ในถุงด้านหลัง นอกจากนั้นข้ายังได้เจาะรูเล็กๆ ที่ใต้ถุงนี้ เพื่อให้จุดด้อยของคนอื่นไหลออกจากถุงได้ง่าย ๆ ดังนั้นข้าจึงแบกแต่จุดเด่นของคนอื่นเดินทางไป และรู้สึกตัวเบาสบายมาก ๆ”

องค์ชายใหญ่ และองค์ชายรองเดินไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มรู้สึกว่าต้องแบกถุงหนักขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งสองจึงรู้สำนึกว่า “น้องเล็กเขาสบายกว่าพวกเรามาก เราปล่อยให้สิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ทับถมจนยืดตัวให้ตรงไม่ได้ ลำบากเหลือเกิน” ดังนั้นพระองค์จึงเอาจุดด้อยของคนอื่นใส่ถุงโยนทิ้งไปจนหมด ผลก็คือมีความรู้สึกเบาสบายกว่าเดิมมากมาย
พระโอรสทั้งสามต่างสำนึกความผิดของตนได้แล้ว จึงตัดสินใจกลับไปเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ พระบิดาทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นพระโอรสของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
และทรงตรัสว่า “สำหรับคนอื่นเราต้องดูจุดเด่นให้มากๆ ดูจุดด้อยให้น้อยๆ แต่สำหรับตัวเองต้องดูจุดด้อยให้มาก ๆ และพยายามปรับปรุงตัวเอง อย่างนี้จึงจะมีความเจริญต่อไปได้”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
: การที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีนั้น ให้มองจุดดีของคนอื่นให้มากเข้าไว้ เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การที่เรามัวแต่ไปมองแต่จุดด้อยของคนอื่นมันไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเราเองเลย จริงๆ แล้วตัวเราเองก็มีจุดด้อยเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าตัวเองจะเก่งไปได้ซะทุกอย่าง และถ้าเราสามารถเปิดใจมองจุดด้อยของตนเองได้จริง ๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เราจะพัฒนาจุดด้อยเหล่านั้นให้ดีขึ้นเรื่อยๆ: แล้วเราก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้น ดีขึ้น อีกทั้งยังได้รับความรักจากคนรอบข้าง เพราะเราไม่เคยมองจุดไม่ดีของคนอื่นนั่นเอง ความสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองในที่สุด
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to ข่าวสังคมบอสตัน...โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron