ข่าวสังคมบอสตัน 24 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวสังคมบอสตัน โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

ข่าวสังคมบอสตัน 24 กุมภาพันธ์ 2559

Postby Tosak » Wed Feb 24, 2016 11:05 am

Image
001 คุณคณิน สิงห์สุรศักดิ์ น.ส. จารุวรรณ บุญศรี และนายธงชัย สิงห์สุรศักดิ์ ทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อความอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวร และเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป.
Image
002 กลุ่มคณะภิกษุณีชาวเวียดนามจากเมืองวูสเตอร์มาเยี่ยมชมวัดนวมินทรราชูทิศ เป็นการสั่งสมบุญ โดยได้เดินทางไปทำบุญหลายวัดด้วยกัน โดยวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เป็นอีกหนึ่งที่ในการแสวงบุญครั้งนี้ด้วยนั้นเอง
Image
003 คณะภิกษุและภิกษุณีชาวเวียดนาม จำนวน ๓๕๐ คน เดินทางโดยรถบัส BUCKINGHAM จำนวน ๕ คัน เข้าชมวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ โดยถือว่าเป็นวัดที่ 9 ในโครงการแสวงบุญ 10 วัด ซึ่งได้เดินทางตลอดทั้งวันเพื่อตะเวนทำบุญ ให้ครบตามการตั้งจิตเริ่มแรกของจิตนั้นเอง....สาธุ
Image
004 คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญบุญพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการไหว้พระบูชาพระสมาทานศีลทำบุญตักบาต และฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยมีพระมหามนตรี กมโล ป.ธ.๖ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน มลรัฐแมสซชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน นั้นเอง....สาธุ

เรื่องมหาศาลา
มีศาลาใหญ่หลังหนึ่ง มีประตูเข้าออกได้เพียง ๒ ประตู คือ ชาติทวารและมรณทวาร บนเพดานของศาลาประดับด้วยโคมไฟใหญ่ ๒ ดวง ชื่อ ตาวัน ดวงหนึ่ง และ ตาคืน อีกดวงหนึ่ง นอกจากนี้ ก็มีโคมเล็กประดับที่เพดานอีกนับไม่ถ้วน ศาลาหลังนี้เป็นศาลาที่ใหญ่ที่สุด ภายในมีสิ่งของสารพัด ใครอยากได้อะไรก็สามารถไขว่คว้าหาเอาได้ แต่ผู้ที่จะเข้าไปภายในศาลาต้องเข้าทางประตูชาติทวาร และเวลาจะออกก็ต้องออกทางประตูที่ชื่อมรณทวารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในศาลาหลังนี้มีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่ใครก็ตามจะละเมิดมิได้ นั่นก็คือ เมื่อได้เข้าพักในศาลานี้จะกอบโกยเอาข้าวของสมบัติพัสถานไว้เท่าไรก็ได้ แต่เวลาจะออกจากศาลาหลังนี้ไป จะนำสิ่งของอะไรติดตัวไปแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เด็ดขาด ต้องไปแต่ตัวเท่านั้น
ศาลาหลังนี้ ก็คือโลกมนุษย์นี้เอง โลกมนุษย์ที่เราทุกคนต้องเข้ามาทางประตู คือ การเกิด และออกไปทางประตู คือความตาย มีแสงสว่างจากกลางวันและกลางคืน เป็นที่ประชุมทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์ที่แล้วแต่ใครจะสามารถไขว่คว้าไว้ได้ แต่เมื่อตายไม่สามารถนำติดตัวไปได้สักอย่าง

การคิดว่าโลกนี้เป็นเพียงที่พักชั่วคราว เป็นทั้งที่พบและที่จาก เป็นทั้งที่ได้และที่เสีย จะช่วยฝึกใจให้มองเห็นความจริง รู้จักโลกและชีวิตดีขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมใน ๓ ด้าน คือ

๑. ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นสาระแก่นสารได้จริง นอกจากความดี

๒. ปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ดีขึ้น เพราะมองไม่เห็นว่าจะเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบไปเพื่ออะไร สู้อยู่กันด้วยไมตรี เห็นอกเห็นใจกันจะเป็นสุขกว่า

๓. ปฏิบัติต่อจิตใจได้ถูกต้องขึ้น เพราะบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นลงได้ ไม่ว่าได้มาหรือเสียไป ก็จะไม่เป็นทุกข์เกินเหตุ เพราะรู้เท่าทันความจริงของชีวิต

หากทบทวนด้วยปัญญาถึงการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้อื่น และการปฏิบัติต่อจิตใจของตนเสียแต่บัดนี้ ก็จะได้ประโยชน์ อย่างน้อยชีวิตก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์ ตราบเท่าที่ยังนั่งอยู่ในมหาศาลาแห่งนี้
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to ข่าวสังคมบอสตัน...โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest